roku.
Strona główna | Kontakt
Wizyta Ojca świętego Jana PawłaII w Bazylice.

nia 8 czerwca 1991 r. Ojciec święty Jan Paweł II otworzył w Bazylice i zainaugurował Drugi Synod Plenarny, który ma trwać do 23 kwietnia 1997 roku, to znaczy do 1000-lecia śmierci świętego Wojciecha, patrona Polski i patrona Synodu. Zajrzyjmy do Kroniki, co ona podaje.

Jan Paweł II w Bazylice
   Od wczesnych godzin rannych trwają gorączkowe ostatnie przygotowania. Proboszcz zmęczony i podniecony, jednak panuje nad całością. Sprawdza wszystko. Każdy detał ma wypisany na długiej karcie. Kompozycje kwiatowe piękne... Panowie z „Totus Tuus" rozciągają czerwone, dwumetrowej szerokości chodniki. Jeden od ulicy Otwockiej aż do podium ołtarzowego (około 90 metrów), drugi od ołtarza Wspomożyciełki do dużej zakrystii, trzeci wzdłuż dużej zakrystii, czwarty w małej zakrystii...
Od godziny 13.00 wpuszcza się do Bazyliki tylko posiadaczy odpowiednich kart wstępu. Bazylika podzielona na cztery sektory: A i B (główna nawa) — 600 kart. C i D (boczne nawy) — 2.000 kart. Proboszcz Bazyliki otrzymał dla parafian około 400 kart na sektory C i D. Przed Bazyliką były trzy sektory: I, II i III... Około 15.45 pojawia się „papamobil" a w nim Dostojny Gość — Papież Jan Paweł II. W niebo wznosi się ogłuszający krzyk i okłaski. Dzieci znajdujące się na schodach przed Bazyłiką stanowią barwną, żywą dekorację. Śpiewają i wymachują chorągiewkami. Zrobiły wielkie wrażenie na Papieżu i na wszystkich obecnych. Ksiądz Proboszcz, wzruszony do głębi, z trudem wypowiedział: „Ojcze Święty, w imieniu Wspólnoty Salezjańskiej i Rodziny Parafialnej, witam Waszą Świątobliwość w Bazylice Najświętszego Serca Jezusowego"... Papież idąc środkiem Bazyliki wśród oklasków i potężnego śpiewu chóru „Słowików Poznańskich", witał się ze zgromadzonymi. Skierował się do kaplicy i klęcząc na przygotowanym klęczniku trwał kilka minut na modlitwie. Po modlitwie poświęcił kilkanaście kamieni węgielnych pod budowę nowych kościołów... Papież wszedł do dużej zakrystii, gdzie spotkał się z koncelebransami (30). Wśród nich był ksiądz Inspektor Zbigniew Malinowski, a następnie do małej, gdzie przygotowywał się do Mszy świętej... Po wyjściu do ołtarza, powitał Ojca Świętego ksiądz Kardynał Prymas Józef Glemp.


   Podczas Mszy świętej inauguracyjnej Ojciec Święty wygłosił homilię, której fragmenty przedstawiam.
   „Gdzie są dwaj, albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich" — mówi Chrystus Pan. Tutaj w imię Chrystusa zbiera się nie dwóch lub trzech, ale cały Kościół żyjący na polskiej ziemi. Cały Kościół — Lud Boży, świadomy swego udziału w mesjańskim posłannictwie Chrystusa-Proroka, Kapłana, Pasterza. Lud Boży, wrażliwy na doświadczenia Boskiego Serca Od­kupiciela. Lud Boży żyjący od tysiąca lat w apostolskim Kościele, zbudowanym na fundamencie Piotra i wszystkich świadków Ewangelii, Krzyża i Zmartwychwstania. Ten oto Kościół— przez swoich reprezentantów — gromadzi się dzisiaj w warszawskiej Bazylice Najświętszego Serca Jezusowego, aby pod przewodnictwem Prymasa Polski rozpocząć Synod Plenarny. Wyrażam radość, iż w tym doniosłym momencie mogę jako Biskup rzymski, a zarazem wasz rodak, dać początek — wraz z wszystkimi pasterzami Kościoła w Polsce - temu dziełu. Że mogę je w całości, niejako od pierwszej chwili, złożyć w eucharystycznej Ofierze Temu, „od którego wszystko i przez którego wszystko" „Królowi wieków nieśmiertelnemu". Że mogę to uczynić przez Serce Matki, która jest tutaj z nami, trwając na modlitwie, tak jak trwała z apostołami w wieczerniku w dniu Pięćdziesiątnicy, gdy wszyscy zostali „ochrzczeni" Duchem Świętym... Na jego wymiar historyczny składa się szereg okoliczności. Naprzód — od strony Kościoła powszechnego — Synod wasz rozpoczyna swe prace po II Soborze Watykańskim, który był Soborem naszego stulecia, a zarazem w obliczu początku trzeciego tysiąclecia po Chrystusie. Same te okoliczności przesądzają o charakterze Synodu Plenarnego oraz o jego zadaniach. Nie może bowiem nie odzwierciedlać się w nim całe novum soborowe związane z Vaticanum II. Nie może także nie uwydatnić tych wszystkich znaków czasu, które rysują się na horyzoncie naszego stulecia, gdy zbliża się ono do swego kresu...
   Po przemówieniu Papież Jan Paweł II dokonał aktu otwarcia II Polskiego Synodu Plenarnego.

   Uroczystości synodalne musiały wypaść bardzo dobrze, skoro już dwa dni później, dnia 10 czerwca, ksiądz Kardynał Prymas Józef Glemp przysłał księdzu Proboszczowi Janowi Gniedziejko podziękowanie za duży wkład pracy w przygotowanie miasta stołecznego Warszawy do spotkania niezliczonych rzesz wiernych z Piotrem naszych czasów.
   15 czerwca podobne podziękowanie nadeszło od Komitetu Przygotowania Czwartej Pielgrzymki, podpisane przez Wojewodę Warszawskiego inż. Bohdana Jastrzębskiego i Wikariusza Generalnego, księdza Biskupa Kazimierza Romaniuka.
   Wyprzedził ich wszystkich Inspektor Prowincji Warszawskiej, ksiądz Zbigniew Malinowski, który pogratulował księdzu Proboszczowi już w sam dzień wizvtv Papieża w Bazylice, dnia 8 czerwca 1991 roku.

Tekst i zdjęcia zaczerpnięto z książki "Bazylika Serca Jezusowego Tętniące Życiem Serce Warszawskiej Pragi" autorstwa ks.Bronisława Kanta.

Liturgia

Dekret Arcybiskupa Henryka Hosera

Tygodnik Idziemy

Tygodnik Gość Niedzielny

Radio Warszawa 106,2 FM
Kontakt
Nasza parafia
ul. Kawęczyńska 53
03-775 Warszawa
 (+48) 22 818-65-51 (centrala)
 (+48) 22 619-58-03 (kancelaria)
email:  kancelaria.nsj@gmail.com
Ogłoszenia parafialne
Msze święte
Nabożeństwa
Kancelaria
Kontakt