roku.
Strona główna | Kontakt

Ogłoszenia parafialne/Aktualności

«  Archiwum aktualności - wrzesień 2013 »

archiwum

 • Program Misji Św. w Parafii Najświętszego Serca Jezusowego

  Dodano: 27 września 2013 r.

  Program Misji Świętych

  w Parafii Najświętszego Serca Jezusowego

  w Warszawie

  28. 09 – 6. 10. 2013 r.

  Sobota /28.09/

  18.00 Uroczystość rozpoczęcia Misji Świętych

              - Msza św. z kazaniem misyjnym

              - Powitanie Misjonarzy i przekazanie stuły

              - Intronizacja Paschału i Pisma Świętego

             Niedziela /29.09/ „Bóg jest Miłością” J3,16

  Każdy z nas nosi w sobie jakichś obraz Boga, jakieś Jego wyobrażenie… kim jest Bóg mojej wiary?; U wielu ludzi można odnieść wrażenie, że ich chrześcijaństwo, przestało być religią zmartwychwstałego Chrystusa a stało się religijnym zabieganiem o szczęście doczesne, o jakieś miłe przeżycie, o wewnętrzną harmonię. Ile razy słyszałem słowa: doświadczam Boga, gdy słyszę piękny  utwór muzyczny, gdy patrzę na śliczny widok w górach. Pytam wtedy: skąd wiesz, że to Bóg a nie zwykły zachwyt nad pięknem? A jak muzyk przestanie grać, jak w górach się zachmurzy, to co? Bóg odejdzie? On jest zależny od pogody…? (…z kazania misyjnego)

              700; 830; 1000 ; 1130; 1300; 1800; 1930

              - Msze św. z kazaniem misyjnym

   

  Poniedziałek /30.09/ „Grzech człowieka i zbawienie w Jezusie Chrystusie”

  Skoro Bóg mnie kocha dlaczego tak trudno mi doświadczyć tej Jego miłości? Biblia ukazuje grzech jako wielkie misterium odwrócenia się człowieka od Boga. A udziałem tego misterium jest dziś każde  ludzkie serce. Grzech to coś co nas kaleczy wewnętrznie, co kaleczy ludzi, którzy z tobą żyją, co sprawia, ze twoje serce, stworzone dla miłości nie ma czym oddychać i traci nadzieję. Jest Ktoś, kto może cię z tego wyzwolić. Tylko Jezus może cię uwolnić z mocy złego. Pozostaje tylko uwierzyć i do Niego przyjść…

              900 Msza św. z kazaniem misyjnym

              Misyjna konferencja Stanowa dla rodziców i małżonków

              1200  Msza św. z kazaniem misyjnym

              1800 Msza św. z kazaniem misyjnym

              Misyjna konferencja Stanowa dla rodziców i małżonków  

          2030 Pokutna droga Krzyżowa…

   

  Wtorek /1.10/ „Wiara i nawrócenie”

  Jakże wielką tajemnicą jest człowiek, jego najgłębsze JA, tam gdzie każdy z nas decyduje co usłyszy i jak usłyszy i co uczyni ze swoim życiem. Księga Jeremiasza mówi,: serce jest zdradliwsze niż wszystko inne. Któż je zgłębi? Nawrócenie do Boga to wejście w najgłębsze tajniki swojej duszy, to przejście pod krzyż Chrystusa, tu w Jego ranach jest nasze zdrowie… dziś w tej wspólnocie Kościoła dokonuje się nasze pojednanie…

   

              900 Misyjna uroczystość pojednania /bez Mszy św./

              1200 Msza św. z kazaniem misyjnym

              1800 Misyjna uroczystość pojednania  /bez Mszy św./

              2030 Misyjna szkoła modlitwy

   

  Środa /2.10/ „Czuwajcie, bo nie wiecie w którym dniu Pan wasz przyjdzie” /Mt 24, 42/

  Wielu dziś sprowadza chrześcijaństwo tylko do humanizmu, do uczciwego życia, do społecznej wrażliwości na świat i drugiego człowieka. Tymczasem życie chrześcijanina jest o wiele czymś więcej, jest skierowane ku wieczności. Wiara nasza mówi nam, ze jesteśmy pielgrzymami na ziemi, a naszą ostatnią przystanią będzie wieczne życie w Bogu. Jaka będzie moja wieczność? Zdaj sprawę ze swego włodarstwa powie kiedyś Pan. To tam kiedyś nastąpi ostateczne rozstrzygnięcie i wypełnienie się tajemnicy ludzkiej egzystencji. I wiemy, że już dziś jakość naszego życia, tu na ziemi rzutuje na jakość naszej wieczności…./z kazania misyjnego/

   

              900 Msza św. z kazaniem misyjnym

              1200 Msza św. z kazaniem misyjnym

              1800 Msza św. z kazaniem misyjnym

              20.30 Nabożeństwo ekspiacyjne z modlitwą o uzdrowienie

   

  Czwartek /3.10/ Jezus Chrystus jest moim Panem

   

  „Jeżeli ustami swymi wyznasz, ze Jezus jest Panem i jeżeli w sercu swoim uwierzysz osiągniesz zbawienie…” (Rz10,9). Wiara jest decyzją woli, umysłu i serca, jest świadomym przylgnięciem do Osoby Jezusa Chrystusa. Oddaję ci Panie, całe moje życie, moją przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, wszystko czym jestem i co posiadam. Ty panuj nade mną i Ty panuj we mnie na wieki…

  900 Misyjna uroczystość opowiedzenia się za Chrystusem

  1800 Misyjna uroczystość opowiedzenia się za Chrystusem

  2030 Misyjna szkoła modlitwy – Uwielbienie Chrystusa Pana

  Piątek /4.10/ „Trwajcie we mnie a ja w was” /J.15,4/

  „Jam jest winnym krzewem, wy latoroślami…” (J15,4). Rodzina jest uprzywilejowanym miejscem spotkania się Boga z człowiekiem. Jest podarowaniem siebie, wzajemnym służeniem w miłości. Dla rodziców i dzieci jest pierwszym doświadczeniem Boga, który daje życie. Niech nigdy nam chrześcijanom nie zabraknie odwagi byśmy tą tajemnicę objawiali światu, byśmy tu przy ołtarzu Eucharystii odnajdywali dla rodziny życie…

   900  Misyjna uroczystość chrześcijańskiej rodziny z odnowieniem ślubów małżeńskich

   

              1200 Msza św. dla chorych wraz z udzieleniem sakramentu namaszczenia i modlitwą               wstawienniczą o uzdrowienie

   

              1800 Misyjna uroczystość chrześcijańskiej rodziny z odnowieniem ślubów małżeńskich

  2030 Misyjna szkoła modlitwy – modlitwa wstawiennicza za rodziny parafii

  Sobota /5.10/ „Oto Matka twoja…” /J19,26/

  Ty Matko byłaś pierwszym świadkiem i nosicielem największej Tajemnicy. Ty jesteś moją przewodniczką na drogach wiary…; Żadna z ewangelii nie wspomina by w wielkanocny poranek była przy pustym grobie Matka Zbawiciela. A przecież to zazwyczaj matki są pierwszymi opiekunkami grobów swych dzieci. Maryja pojawiła się dopiero w wieczerniku. A tam, wraz z Apostołami, trwa na modlitwie, czyli na spotkaniu ze Zmartwychwstałym Synem. Ona szukała Go w rodzącym się Kościele, a nie przy grobie…( z kazania misyjnego).

              900 Msza z kazaniem misyjnym dla dorosłych

              1200 Msza z kazaniem misyjnym

              1800Msza św. z kazaniem misyjnym dla dorosłych

              2030Misyjny Apel Jasnogórski z rozważaniem wieczornym

  Niedziela /6.10/ „Wy zaś macie świadczyć o tym wszystkim” /Łk 24, 48/

  Wywyższony bądź Panie mój, wywyższony bądź krzyżu Chrystusa…; Nie szukajcie w Kościele dobrego samopoczucia i rozwiązania jedynie doczesnych problemów. Szukajcie czegoś w wiele wspanialszego. Niech istota wiary nie zniknie wam z oczu. Życie wieczne w szczęściu i świetle Boga – tego pragnijcie. Chrystus wysłużył nam to na krzyżu. Niech ta prawda nie zgubi się w grzechu, w kłamstwie, także w prostej religijności…; My błogosławimy was w Imię Chrystusa…

  700; 830;1000; 1130; 1300; 1800; 1930

  - Msze św. z kazaniem misyjnym

  1600 UROCZYSTOŚĆ ZAKOŃCZENIA MISJI ŚW.

              - Uroczysta Msza św.

              - Poświęcenie krzyża misyjnego;

              - Udzielenie błogosławieństwa papieskiego z odpustem zupełnym

  MISYJNY SAKRAMENT POKUTY:

   Środa; od 800 – 1200

   Po południu od 1500- 2000

  Z przemówienia Ojca Świętego Jana Pawła II

  „Żyjemy w czasach duchowego chaosu, zagubienia i zamętu, w którym do głosu dochodzą różne tendencje liberalne i laickie, często w sposób otwarty wykreśla się Boga z życia społecznego, wiarę chce się zredukować do sfery czysto prywatnej, a w postępowanie moralne ludzi włącza się szkodliwy relatywizm. Szerzy się obojętność religijna. Nowa Ewangelizacja jest pilną potrzebą chwili, także w ochrzczonym przed tysiącem lat narodzie polskim. Musimy poświęcić wszystkie siły, aby głosić prawdę o krzyżu i Zmartwychwstaniu Chrystusa współczesnemu pokoleniu Polaków i przeciwstawić się największej pokusie naszych czasów – odrzuceniu Bogu – Miłości.

   

                                                             Orędzie do osób konsekrowanych nr 3

                                                             Częstochowa, 04 czerwca 1997 r.

   

   

   

   

 • Program Misji Świętych

  Dodano: 21 września 2013 r.

  Program Misji Świętych

  w Parafii Najświętszego Serca Jezusowego

  w Warszawie

  28. 09 – 6. 10. 2013 r.

  Sobota /28.09/

  18.00 Uroczystość rozpoczęcia Misji Świętych

              - Msza św. z kazaniem misyjnym

              - Powitanie Misjonarzy i przekazanie stuły

              - Intronizacja Paschału i Pisma Świętego

              Niedziela /29.09/ „Bóg jest Miłością” J3,16

  Każdy z nas nosi w sobie jakichś obraz Boga, jakieś Jego wyobrażenie… kim jest Bóg mojej wiary?; U wielu ludzi można odnieść wrażenie, że ich chrześcijaństwo, przestało być religią zmartwychwstałego Chrystusa a stało się religijnym zabieganiem o szczęście doczesne, o jakieś miłe przeżycie, o wewnętrzną harmonię. Ile razy słyszałem słowa: doświadczam Boga, gdy słyszę piękny  utwór muzyczny, gdy patrzę na śliczny widok w górach. Pytam wtedy: skąd wiesz, że to Bóg a nie zwykły zachwyt nad pięknem? A jak muzyk przestanie grać, jak w górach się zachmurzy, to co? Bóg odejdzie? On jest zależny od pogody…? (…z kazania misyjnego)

   

              700; 830; 1000 ; 1130; 1300; 1800; 1930

              - Msze św. z kazaniem misyjnym

   

  Poniedziałek /30.09/ „Grzech człowieka i zbawienie w Jezusie Chrystusie”

   

  Skoro Bóg mnie kocha dlaczego tak trudno mi doświadczyć tej Jego miłości? Biblia ukazuje grzech jako wielkie misterium odwrócenia się człowieka od Boga. A udziałem tego misterium jest dziś każde  ludzkie serce. Grzech to coś co nas kaleczy wewnętrznie, co kaleczy ludzi, którzy z tobą żyją, co sprawia, ze twoje serce, stworzone dla miłości nie ma czym oddychać i traci nadzieję. Jest Ktoś, kto może cię z tego wyzwolić. Tylko Jezus może cię uwolnić z mocy złego. Pozostaje tylko uwierzyć i do Niego przyjść…

              900 Msza św. z kazaniem misyjnym

              Misyjna konferencja Stanowa dla rodziców i małżonków

              1200 Msza z kazaniem misyjnym dla dorosłych

              1800 Msza św. z kazaniem misyjnym

              Misyjna konferencja Stanowa dla rodziców i małżonków

    

              2030 Pokutna droga Krzyżowa…

   

  Wtorek /1.10/ „Wiara i nawrócenie”

   

  Jakże wielką tajemnicą jest człowiek, jego najgłębsze JA, tam gdzie każdy z nas decyduje co usłyszy i jak usłyszy i co uczyni ze swoim życiem. Księga Jeremiasza mówi,: serce jest zdradliwsze niż wszystko inne. Któż je zgłębi? Nawrócenie do Boga to wejście w najgłębsze tajniki swojej duszy, to przejście pod krzyż Chrystusa, tu w Jego ranach jest nasze zdrowie… dziś w tej wspólnocie Kościoła dokonuje się nasze pojednanie…

   

              900 Misyjna uroczystość pojednania /bez Mszy św./

   

              1800 Misyjna uroczystość pojednania  /bez Mszy św./

              2030 Misyjna szkoła modlitwy

   

  Środa /2.10/ „Czuwajcie, bo nie wiecie w którym dniu Pan wasz przyjdzie” /Mt 24, 42/

   

  Wielu dziś sprowadza chrześcijaństwo tylko do humanizmu, do uczciwego życia, do społecznej wrażliwości na świat i drugiego człowieka. Tymczasem życie chrześcijanina jest o wiele czymś więcej, jest skierowane ku wieczności. Wiara nasza mówi nam, ze jesteśmy pielgrzymami na ziemi, a naszą ostatnią przystanią będzie wieczne życie w Bogu. Jaka będzie moja wieczność? Zdaj sprawę ze swego włodarstwa powie kiedyś Pan. To tam kiedyś nastąpi ostateczne rozstrzygnięcie i wypełnienie się tajemnicy ludzkiej egzystencji. I wiemy, że już dziś jakość naszego życia, tu na ziemi rzutuje na jakość naszej wieczności…./z kazania misyjnego/

   

              900 Msza św. z kazaniem misyjny

              1200 Msza z kazaniem misyjnym dla dorosłych

              1800 Msza św. z kazaniem misyjnym

              20.30 Nabożeństwo ekspiacyjne z modlitwą o uzdrowienie

   

  Czwartek /3.10/ Jezus Chrystus jest moim Panem

   

  „Jeżeli ustami swymi wyznasz, ze Jezus jest Panem i jeżeli w sercu swoim uwierzysz osiągniesz zbawienie…” (Rz10,9). Wiara jest decyzją woli, umysłu i serca, jest świadomym przylgnięciem do Osoby Jezusa Chrystusa. Oddaję ci Panie, całe moje życie, moją przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, wszystko czym jestem i co posiadam. Ty panuj nade mną i Ty panuj we mnie na wieki…

   

  900 Misyjna uroczystość opowiedzenia się za Chrystusem

              1200Msza z kazaniem misyjnym dla dorosłych

  1800 Misyjna uroczystość opowiedzenia się za Chrystusem

  2030 Misyjna szkoła modlitwy – Uwielbienie Chrystusa Pana

   

  Piątek /4.10/ „Trwajcie we mnie a ja w was” /J.15,4/

   

  „Jam jest winnym krzewem, wy latoroślami…” (J15,4). Rodzina jest uprzywilejowanym miejscem spotkania się Boga z człowiekiem. Jest podarowaniem siebie, wzajemnym służeniem w miłości. Dla rodziców i dzieci jest pierwszym doświadczeniem Boga, który daje życie. Niech nigdy nam chrześcijanom nie zabraknie odwagi byśmy tą tajemnicę objawiali światu, byśmy tu przy ołtarzu Eucharystii odnajdywali dla rodziny życie…

              900  Misyjna uroczystość chrześcijańskiej rodziny z odnowieniem ślubów małżeńskich

              1200 Msza św. dla chorych wraz z udzieleniem sakramentu namaszczenia i modlitwą               wstawienniczą o uzdrowienie

              1800 Misyjna uroczystość chrześcijańskiej rodziny z odnowieniem ślubów małżeńskich

  2030 Misyjna szkoła modlitwy – modlitwa wstawiennicza za rodziny parafii

   

  Sobota /5.10/ „Oto Matka twoja…” /J19,26/

   

  Ty Matko byłaś pierwszym świadkiem i nosicielem największej Tajemnicy. Ty jesteś moją przewodniczką na drogach wiary…; Żadna z ewangelii nie wspomina by w wielkanocny poranek była przy pustym grobie Matka Zbawiciela. A przecież to zazwyczaj matki są pierwszymi opiekunkami grobów swych dzieci. Maryja pojawiła się dopiero w wieczerniku. A tam, wraz z Apostołami, trwa na modlitwie, czyli na spotkaniu ze Zmartwychwstałym Synem. Ona szukała Go w rodzącym się Kościele, a nie przy grobie…( z kazania misyjnego).

              900 Msza z kazaniem misyjnym dla dorosłych

              1200  Msza z kazaniem misyjnym dla dorosłych

              1800Msza św. z kazaniem misyjnym dla dorosłych

              2030Misyjny Apel Jasnogórski z rozważaniem wieczornym

   

  Niedziela /6.10/ „Wy zaś macie świadczyć o tym wszystkim” /Łk 24, 48/

  Wywyższony bądź Panie mój, wywyższony bądź krzyżu Chrystusa…; Nie szukajcie w Kościele dobrego samopoczucia i rozwiązania jedynie doczesnych problemów. Szukajcie czegoś w wiele wspanialszego. Niech istota wiary nie zniknie wam z oczu. Życie wieczne w szczęściu i świetle Boga – tego pragnijcie. Chrystus wysłużył nam to na krzyżu. Niech ta prawda nie zgubi się w grzechu, w kłamstwie, także w prostej religijności…; My błogosławimy was w Imię Chrystusa…

  700; 830;1000; 1130; 1300; 1800; 1930

  - Msze św. z kazaniem misyjnym

  1130 Misyjne spotkanie najmłodszych parafian z Chrystusem

          modlitwa wstawiennicza i błogosławieństwo dla niemowlaków,

          przedszkolaków i matek w stanie błogosławionym

   

  1600 UROCZYSTOŚĆ ZAKOŃCZENIA MISJI ŚW.

              - Uroczysta Msza św.

              - Poświęcenie i postawienie krzyża misyjnego

              - Udzielenie błogosławieństwa papieskiego z odpustem zupełnym

   

  Misyjny Sakrament Pokuty:

   

  Środa: od 800- 1200

                  Po południu od 1500- 2000

   

  Z przemówienia Ojca Świętego Jana Pawła II

  „Żyjemy w czasach duchowego chaosu, zagubienia i zamętu, w którym do głosu dochodzą różne tendencje liberalne i laickie, często w sposób otwarto wykreśla się Boga z życia społecznego, wiarę chce się zredukować do sfer czysto prywatnej, a w postępowanie moralne ludzi włącza się szkodliwy relatywizm. Szerzy się obojętność religijna. NOWA EWANGELIZACJA jest pilną potrzebą chwil, także w ochrzczonym przed tysiącem lat narodzie polskim. Musimy poświęcić wszystkie siły, aby głosić prawdę o Krzyżu i Zmartwychwstaniu Chrystusa współczesnemu pokoleniu Polaków i przeciwstawić się największej pokusie naszych czasów – odrzuceniu Boga – Miłości”.

   

                                                Orędzie osób   konsekrowanych nr 3                                                                             Częstochowa, 04 czerwca 1997 r.

   

   

   

Liturgia

Dekret Arcybiskupa Henryka Hosera

Tygodnik Idziemy

Tygodnik Gość Niedzielny

Radio Warszawa 106,2 FM
Kontakt
Nasza parafia
ul. Kawęczyńska 53
03-775 Warszawa
 (+48) 22 818-65-51 (centrala)
 (+48) 22 619-58-03 (kancelaria)
email:  kancelaria.nsj@gmail.com
Ogłoszenia parafialne
Msze święte
Nabożeństwa
Kancelaria
Kontakt