roku.
Strona główna | Kontakt

Ogłoszenia parafialne/Aktualności

«  Archiwum aktualności - maj 2013 »

archiwum

 • Profanacja Najświętszego Sakramentu i świątyni

  Dodano: 25 maja 2013 r.

  Profanacja świątyni i Najświętszego Sakramentu
  Klembów, 21/22 maja 2013, kościół zamknięty do 29 maja 2013

  Wielebni Kapłani,
  Osoby Życia Konsekrowanego,
  Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie,

  Jedną z wyjątkowych świątyń naszej Diecezji jest kościół Św. Klemensa w Klembowie. Ewangelizacja tej okolicy była bardzo wczesna, już w 1357 roku istniała tu parafia. Obecna świątynia to dar generała Franciszka Żymirskiego, bohatera Insurekcji Kościuszkowskiej, Legionów Polskich i Powstania Listopadowego, odznaczonego krzyżem Virtuti Militari. W tej świątyni Helena Kowalska, późniejsza Św. Siostra Faustyna, złożyła prywatny ślub czystości w oktawie Bożego Ciała w 1925 roku (między 19 a 25 czerwca).

  Dziś muszę Wam przekazać bolesną wiadomość o nocnym włamaniu z 21 na 22 maja, do tegoż kościoła, dewastacji wyposażenia i profanacji Najświętszego Sakramentu. To nikczemne wydarzenie przypomina podobną profanację, jakiej się dopuszczono zaledwie przed dwoma laty w Halinowie. Policja podjęła działania zmierzające do schwytania sprawców tego karygodnego przestępstwa.

  Eucharystia, czyli Najświętszy Sakrament jest dla katolików najczcigodniejszym sakramentem, gdyż w Niej sam Chrystus jest obecny, ofiaruje się za nas oraz jest spożywany. W tajemnicy Eucharystii dokonuje się ustawicznie dzieło naszego zbawienia. Eucharystia jest szczytem i źródłem całego kultu oraz życia chrześcijańskiego. Pozostałe sakramenty i wszystkie inne kościelne dzieła apostolatu mają związek z Najświętszą Eucharystią i ku niej są ukierunkowane (por. kan. 897 KPK).

  Przestępstwa popełniane w świątyni są „wyrazem lekceważenia i pogardy dla Kościoła albo stanowią pogwałcenie godności człowieka i społeczeństwa” (Ceremoniał liturgicznej posługi biskupów, Katowice 2013, n. 1086). Naruszanie świętości świątyń, profanacje, świętokradztwa są przejawem upodlenia ich sprawców. Każde targnięcie się na Boga i Jego znaki oznacza upadek człowieka. Kto nie ma szacunku dla Boga, który jest Miłością, ten nie uszanuje żadnej innej wartości.

  Dlatego też konsekwencje profanacji Najświętszego Sakramentu należą do kategorii najcięższych: „kto postacie konsekrowane porzuca albo w celu świętokradczym zabiera lub przechowuje, podlega ekskomunice wiążącej mocą samego prawa, zarezerwowanej Stolicy Apostolskiej” (kan. 1367 KPK). Oznacza to, że sprawcy tego czynu, przez sam fakt jego popełnienia, wykluczyli się z Kościoła, a ich rozgrzeszenie jest zarezerwowane Ojcu Świętemu.

  W związku z tym zarządzam, że sprofanowany kościół w Klembowie zostaje zamknięty. Dopiero w dniu 29 maja wieczorem będzie tam sprawowany obrzęd publicznego przebłagania i oczyszczenia świątyni, po którym zostanie przywrócony kult. Ponadto zarządzam, aby w najbliższą niedzielę we wszystkich parafiach, po każdej Mszy Świętej z udziałem ludu, odśpiewano suplikacje. Niech to wydarzenie nie tylko poruszy serca całej wspólnoty Kościoła Warszawsko-Praskiego, ale niech zmobilizuje wiernych do obrony czci Eucharystii.

  Ufamy, że Bóg, który „tak umiłował świat, że Syna swego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy nie zginął, lecz miał życie wieczne” (J 3, 16), okaże miłosierdzie nam, a zwłaszcza sprawcom tego haniebnego czynu, i nadal będzie obdarzał nas hojnie swym błogosławieństwem.

  Warszawa, 22 maja 2013 r.

  + Henryk Hoser SAC
  Biskup Warszawsko-Praski

  Zarządzenie: Komunikat należy odczytać podczas ogłoszeń na wszystkich Mszach Świętych w niedzielę 26 maja br.

 • Program Relikwii św. Jana Bosko - Warszawa - Bazylika

  Dodano: 21 maja 2013 r.

  PROGRAM UROCZYSTOŚCI

  PEREGRYNACJI RELIKWII ŚW. JANA BOSKO

  W WARSZAWIE

  Bazylika Najświętszego Serca Jezusowego, ul. Kawęczyńska 53

   

  27 maja 2013 (poniedziałek)

  12.00   Powitanie relikwii Św. Jana Bosko przed Bazyliką i uroczyste wprowadzenie do świątyni

  12.45  Czuwanie modlitewne: Salezjanie Współpracownicy oraz pozostałe grupy parafialne

  16.00   Powitanie Służby Liturgicznej i młodzieży Diecezji Warszawsko – Praskiej

  16.15   Młodzież i misje: program Salezjańskiego Ośrodka Misyjnego z Warszawy

  18.00   Anioł Pański (Rozpoczęcie transmisji w Radiu Maryja i TV Trwam)

  18.05   Spotkanie Ojca z Radia Maryja z uczestnikami uroczystości

  18.15   Słowo Księdza Edmunda Modzelewskiego, proboszcza parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Warszawie

  18.20   Kantata o Św. Janie Bosko: chór i orkiestra Salezjańskiej Szkoły Muzycznej z Lutomierska

  19.00   Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem i z homilią Księdza Arcybiskupa Henryka Hosera,ordynariusza Diecezji Warszawsko – Praskiej

  20.15   Modlitwa różańcowa: Tajemnice radosne

  21.00   Apel Jasnogórski 

  Na antenie Radia Maryja:21.40 Rozmowy niedokończone: Wychowanie w duchu św. Jana Bosko w kontekście współczesnych problemów edukacyjno-wychowawczych

  21.30   Czuwanie modlitewne: Córki Maryi Wspomożycielki

  23.00   Czuwanie modlitewne: grupy pielgrzymkowe

  24.00   Msza św. pod przewodnictwem Księdza Sławomira Łubiana, przełożonego Inspektorii Św. Stanisława Kostki w Warszawie

   

  28 maja 2013 (wtorek)

  8.30     Msza św. pod przewodnictwem Księdza Andrzeja Wujka, wikariusza przełożonego Inspektorii Św. Stanisława Kostki w Warszawie

  9.30     Zakończenie nawiedzenia relikwii Św. Jana Bosko w Bazylice Najświętszego Serca Jezusowego w Warszawie

Liturgia

Dekret Arcybiskupa Henryka Hosera

Tygodnik Idziemy

Tygodnik Gość Niedzielny

Radio Warszawa 106,2 FM
Kontakt
Nasza parafia
ul. Kawęczyńska 53
03-775 Warszawa
 (+48) 22 818-65-51 (centrala)
 (+48) 22 619-58-03 (kancelaria)
email:  kancelaria.nsj@gmail.com
Ogłoszenia parafialne
Msze święte
Nabożeństwa
Kancelaria
Kontakt