roku.
Strona główna | Kontakt

Ogłoszenia parafialne/Aktualności

«  Archiwum aktualności - marzec 2020 »

archiwum

 • Dekret Biskupa Warszawsko-Praskiego

  Dodano: 16 marca 2020 r.

   DEKRET

  Z powodu wprowadzenia w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego i ze względu na obowiązujące wraz z nim przepisy prawa państwowego jesteśmy w tym wyjątkowym czasie zobligowani do dostosowania naszego życia religijnego do zaleceń władz świeckich. Wprowadzone regulacje prawne mają na celu powstrzymanie rozprzestrzeniania się wirusa poprzez ograniczenie kontaktów między obywatelami.

  Nawiązując do wcześniejszych komunikatów oraz udzielonej już dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. i zachęcając do osobistych i rodzinnych form życia duchowego, niniejszym dekretem wprowadzam w życie następujące postanowienia:

  1. Zawieszam wspólnie celebrowane nabożeństwa (Gorzkie Żale, Drogi Krzyżowe, Godzinki, Różaniec, Koronka do Miłosierdzia Bożego i inne), a uwzględniając ich bogactwo duchowe, zachęcam do indywidualnego i rodzinnego ich odprawiania.

  2. Zawieszam spotkania formacyjne, kursy (np. przedmałżeńskie), wszelkie formy rekolekcji, pielgrzymki, sakrament bierzmowania udzielany w Bazylice Katedralnej oraz wszelkie inne zgromadzenia o charakterze formacyjnym lub pozaliturgicznym.

  3. Ograniczam możliwość uczestnictwa wiernych we Mszach św. (niedzielnych, obrzędowych, w dni powszednie) do osób zamawiających intencję mszalną lub, w wypadku pogrzebu, do najbliższej rodziny. We wszystkich Mszach, wraz z duchowieństwem parafialnym, posługującymi w liturgii i uczestnikami może brać udział maksymalnie 50 osób.

  4. Jeśli w parafii jest prowadzona w ciągu dnia adoracja Najświętszego Sakramentu, obowiązkiem proboszcza jest zorganizowanie jej w taki sposób, aby jednocześnie w kościele nie przebywało więcej niż dopuszczalna przez prawo państwowe liczba osób (maksymalnie 50).

  5. Udział wiernych w Mszach św. w kaplicach prywatnych, półpublicznych i publicznych mieszczących się w domach zakonnych, wspólnot kościelnych etc. oraz w zakładach opieki, opiekuńczo-leczniczych, szpitalach etc. zostaje ograniczony wyłącznie do mieszkańców lub pracowników. Zabraniam udziału w tych celebracjach członkom służby liturgicznej oraz jakichkolwiek innych osób nie będących mieszkańcami, pracownikami lub podopiecznymi placówek. W wypadku gdyby liczba osób uprawnionych do udziału we Mszy św. lub nabożeństwie wynikającym z konstytucji zakonnych była większa niż dopuszczona prawem liczba 50 osób, zarządzam, aby zorganizować taką liczbę celebracji, by zachowane zostały przepisy prawa państwowego.

  6. Zachęcam, aby w trakcie adoracji Najświętszego Sakramentu kapłani sprawowali sakrament pokuty i zobowiązuję proboszczów do przestrzegania norm dotyczących liczby zgromadzonych w kościele osób. Jeżeli przemawiają za tym okoliczności funkcjonowania parafii, polecam zorganizowanie odpowiednich służb parafialnych odpowiadających za zachowanie norm prawnych dotyczących liczby wiernych zgromadzonych w kościele. Takim służbom należy zapewnić odpowiednie środki ochronne.

  7. Zalecam, aby osoby konsekrowane i duchowni (w kościołach, bez udziału wiernych świeckich) oraz świeccy (we własnych domach), zgodnie z komunikatem Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski z dnia 13.03.2020 r., każdego dnia, o godzinie 20.30, odmawiali Różaniec w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia.

  8. Przypominam, że Msze św. transmitowane przez środki masowego przekazu oraz inne modlitwy dają możliwość duchowego przeżywania tajemnic wiary, które w tych nadzwyczajnych okolicznościach mogą być nieocenione dla dobra duszy i społeczeństwa. Jednocześnie formy te wymagają zachowania odpowiedniego sposobu uczestnictwa. Wyrażam wdzięczność mediom ogólnopolskim, diecezjalnym oraz parafialnym za to, że stwarzają szeroką ofertę duchowego przeżycia poprzez transmisje telewizyjne, radiowe oraz internetowe.

  9. Zarządzenie powyższe obowiązuje od chwili ogłoszenia do odwołania. Zobowiązuję do śledzenia stron internetowych oraz profili w mediach społecznościowych Diecezji Warszawsko-Praskiej, gdzie na bieżąco będą publikowane wszelkie aktualizacje.

  10. Przypominam wszystkim, których obowiązuje wprowadzenie w życie powyższego dekretu, że, uwzględniając powagę sytuacji oraz naszą odpowiedzialność za wiernych, zgodnie z kan. 273 i 274 par. 2, osoby te powinny zrealizować wprowadzone zarządzenia bezwarunkowo, ze świadomością konsekwencji wynikających z prawa świeckiego i kościelnego.

  Czcigodni duszpasterze i wspólnoto diecezjalna! Z całego serca proszę o zrozumienie tych rozporządzeń wynikających z naprawdę wyjątkowej sytuacji w naszym kraju i na całym świecie. Nasze pokolenia, nigdy nie spotkały się z takim doświadczeniem. Stąd też trudno nam jest nieraz zrozumieć różne uwarunkowania, jakim podlegamy. Pragnijmy, aby mimo wielu zewnętrznych ograniczeń umacniała się w nas potrzeba całkowitego zaufania Opatrzności Bożej.

  Módlmy się, aby Bóg raczył oddalić od nas wszelkie choroby i nieszczęścia.

  Matko Boża Zwycięska, Módl się za nami!

  + Romuald Kamiński
  Biskup Warszawsko-Praski

 • Organizacja i zasady uczestnictwa we Mszach św. w naszej parafii

  Dodano: 14 marca 2020 r.

  Drodzy Parafianie i Przyjaciele Bazyliki NSJ!

  Rygorystyczne i uciążliwe, ale przecież konieczne ograniczenia, by powstrzymać rozwijającą się epidemię koronowirusa, muszą być respektowane także w aktywności parafialnej. Dekret naszego Księdza Biskupa Romualda Kamińskiego (podajemy go do Waszej wiadomości) wymienia konkretne działania, jakie musimy wprowadzić w posługę duszpasterską, by dostosować się do zaleceń władz państwowych. Jednym z nich jest maksymalna ilość uczestników nabożeństw – 50 osób. Są parafie, które przewidując problemy z realizacją tego ograniczenia zamykają kościoły. My nie chcielibyśmy stosować takiego rozwiązania, ale respektując wymóg maksimum 50 osób dla zgromadzenia liturgicznego, będziemy odprawiać Msze św. o tej samej godzinie w kilku miejscach. Głównym miejscem celebracji jest Bazylika, a dodatkowe miejsca to kaplica zakonna salezjanów, kaplica od ul. Siedleckiej, sala teatralna w oratorium i inne pomieszczenia. Stąd nasza prośba do Was, by przychodząc na Mszę św. udawać się do pomieszczeń wskazanych przez księży lub wolontariuszy. Jest to szczególnie ważne dla osób, które zamówiły intencję na daną godzinę; w Bazylice będzie Msza w jednej intencji, pozostałe w innych pomieszczeniach.

  W każdym z dodatkowych pomieszczeń będzie można przyjąć Komunię św. i skorzystać ze spowiedzi. O ile ktoś nie zmieści się w dozwolonej liczbie uczestników Mszy św. lub z innych powodów nie będzie mógł w Niej uczestniczyć, będzie mógł przystąpić do Komunii św.  po rozejściu się uczestników.

  Liczymy, że rozumiejąc trudną sytuację nas wszystkich, okażemy sobie życzliwość i nie będziemy stwarzać dodatkowych problemów. Jako Wasi duszpasterze uczynimy tyle, ile w takich warunkach uczynić można.

 • Ogłoszenia III Niedziela Wielkiego Postu 15 marca 2020 r

  Dodano: 14 marca 2020 r.

  TRZECIA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU                                      15 marca 2020

  OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

  1. Przezywamy dzisiaj III niedzielę Wielkiego Postu. Po zakończonych Mszach św. od godz. 1400, wystawienie Najświętszego Sakramentu, do Mszy św. wieczornej.. Stosujemy się do dekretu ks. Biskupa rezygnujemy z Koronki do Bożego Miłosierdzia i Gorzkich Żali.

  2.  W piątek rezygnujemy z  Drogi Krzyżowej.

  3. Zachęcamy by najbliższym czasie przyjmować Komunię Świętą na rękę. Jest to  wyraz braterskiej miłości i rozsądku. Osoby, które będą chciały przyjmować Komunię do ust nadal mogą przyjmować, jak to czynią zawsze.

  4. Ze względu na krytyczną sytuację związaną z rozpowszechnieniem się koronawirusa większości krajów świata od dzisiaj 15 marca – 23 marca idąc za przykładem ks. Bosko przed błogosławieństwem będziemy odprawiać nadzwyczajną Nowennę do Maryi Wspomożycielki, kończąc ją 24 marca, w dniu jej miesięcznego wspomnienia, modlitwą zawierzenia.

  5. 17 marca ks. Diakon Patryk obchodzi swój dzień imienin.  Pamiętajmy o Nim w naszych modlitwach, aby dobrze przez praktyki diakońskie przygotował się do święceń kapłańskich.

  6. W czwartek, 19 marca, przypada uroczystość Świętego Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny i opiekuna Pana Jezusa. Podczas Mszy Świętej o godz. 700, 800, 1200, 1800 tego dnia przez wstawiennictwo Opiekuna Najświętszej Rodziny będziemy modlić się za mężów i ojców z naszej wspólnoty parafialnej i o godne wypełnianie przez nich swojego powołania.

  7. W okresie Wielkiego Postu rekolekcji nie będzie.

  8. Wywołana epidemią sytuacja sprawia, że wielu parafian skorzysta z dyspensy zwalniającej z obowiązku osobistego udziału we Mszy św. niedzielnej sprawowanej w kościele, a do modlitwy wykorzysta transmisję telewizyjną lub radiową. Jako Wasi duszpasterze jesteśmy gotowi, by do takich osób, szczególnie starszych i chorych, zanieść Komunię św. na ich prośbę, w terminie uzgodnionym indywidualnie. Zgłoszenia przyjmujemy w zakrystii i w kancelarii parafialnej.

  9. Z powodu epidemii odwołujemy wyjazd na Misterium do Czerwińska, majową pielgrzymkę do Moskwy i związane z nią spotkanie organizacyjne w przyszłą niedzielę. Informacja o tym już jest podana na stronie internetowej bazyliki. Niestety cykl produkcyjny gazetki parafialnej  jest nieco dłuższy i podane tam dzisiaj informacje o najbliższych pielgrzymkach są już nieaktualne. Po zwrot opłaty za Czerwińsk można się zgłaszać do zakrystii lub kancelarii parafialnej.

  10. Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej.

   

   

 • Telewizyjne Transmisje Mszy św.

  Dodano: 14 marca 2020 r.

  Telewizyjne transmisje Mszy św.

  7:00 w TVP1 Msza św. z Bazyliki Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach

  7:00 w TV Republika Msza św. z kościoła św. Augustyna na Muranowie

  8:00 na wp.pl Msza św. z Archikatedry Warszawskiej

  9:00 w Polskim Radiu Msza św. z Bazyliki Świętego Krzyża w Warszawie

  9:00 w PolsatNews Msza św. ze Świątyni Opatrzności Bożej

  9:30 w Telewizji TRWAM Msza św. z kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze

  9:30 na wp.pl Msza św. z Archikatedry Warszawskiej

  10:30 w Polsat Rodzina Msza św. ze Świątyni Opatrzności Bożej z kazaniem dla dzieci

  11:00 na archwwa.pl, onet.pl, polskieradio.pl, polskieradio24.pl, stacja7.pl oraz w TVN24 i Radiu Plus Msza św. z kościoła seminaryjnego w Warszawie

  11:00 na wp.pl i w Radiu Dla Ciebie (RDC) Msza św. z Archikatedry Warszawskiej

  12:30 na wp.pl Msza św. z Archikatedry Warszawskiej z udziałem dzieci

  13:00 Msza św. w TVP POLONIA

  18:00 na wp.pl Msza św. z Archikatedry Warszawskiej

  19:00 w Polskim Radiu Msza św. z Bazyliki Świętego Krzyża w Warszawie

  19:00 na wp.pl Msza św. z Archikatedry Warszawskiej

 • Odwołana pielgrzymka na Misterium do Czerwińska

  Dodano: 13 marca 2020 r.

  Z powodu panującej w naszym kraju epidemii organizatorzy  zawiesili  spektakle Misterium Męki Pańskiej w Czerwińsku. A ponieważ nie ma pewności, że po tym czasie będą warunki sprzyjające wyjazdom pielgrzymkowym, podjęliśmy decyzję o ostatecznej rezygnacji z pielgrzymki do Czerwińska zaplanowanej na 28 marca. Osoby, które opłaciły wyjazd, mogą zgłaszać się pod zwrot wpłaconej kwoty.

 • Nie będzie w maju pielgrzymki do Rosji

  Dodano: 13 marca 2020 r.

  Majowa pielgrzymka „Katyń pamiętać, zrozumieć Moskwę” z powodu rozwijającej się epidemii koronowirusa nie odbędzie w zaplanowanym terminie. Do realizacji tego wyjazdu wrócimy, jeśli tylko nastaną sprzyjające warunki. W związku z tą sytuacją wpłacona wcześniej zaliczka może być przesunięta na poczet przyszłego wyjazdu (dla osób podtrzymujących decyzję o wyjeździe) lub może być zwrócona (dla osób, które podjęły ostateczną decyzję o rezygnacji).

  Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z organizatorem (tel. 600 090 231) lub wikarym (tel. 504 778 503) i poinformowanie o podjętej decyzji. Odwołane jest również spotkanie organizacyjne dotyczące tej pielgrzymki, a zaplanowane na 22 marca o godz. 18.00.

 • Dyspensa od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy św

  Dodano: 12 marca 2020 r.

   
  Dyspensa od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej
  12 marca 2020 roku

  Warszawa, 12 marca 2020

  D Y S P E N S A

  W związku z niebezpieczeństwem, jakie stwarza panująca epidemia koronawirusa, mając na uwadze pilną potrzebę ochrony zdrowia i życia ludzkiego, stosownie do kanonów 87§1, 1245 i 1248§2 Kodeksu Prawa Kanonicznego, udzielam dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do końca marca bieżącego roku: osobom w podeszłym wieku, osobom chorym lub mającym objawy infekcji, dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym sprawującym nad nimi bezpośrednią opiekę, a także wszystkim wiernym, którzy czują obawę przed zarażeniem koronawirusem.

  Osoby korzystające z dyspensy zobowiązane są w sumieniu do uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej w domu za pośrednictwem transmisji w środkach społecznego przekazu. Zachęcam też do pogłębionej modlitwy osobistej.

  Ogarniam modlitwą wszystkich Diecezjan oraz osoby przebywające na terenie naszej Diecezji i błogosławię.

  + Romuald Kamiński
  Biskup Warszawsko-Praski

 • Sanktuaria na Roztoczu

  Dodano: 8 marca 2020 r.

  W dn. 18-20 września planujemy pielgrzymkę autokarową do sanktuariów na Roztoczu. Na razie mamy ustalony tylko termin i zamówione noclegi. Więcej szczegółów nie możemy podać, ponieważ jeszcze trwają prace przygotowawcze.

 • Ogłoszenie Duszpasterskie II Niedziela Wielkiego Postu 08 marca 2020

  Dodano: 7 marca 2020 r.

  OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE II Niedziela Wielkiego Postu          08 marca 2020 r.

  1. Dziś przypada druga niedziela Wielkiego Postu. Kościół na różne sposoby pragnie nam pomóc, abyśmy ten święty czas przeżywali z jak największym pożytkiem. Czyni to zwłaszcza przez głoszenie słowa Bożego i sprawowanie sakramentu pojednania i pokuty. Czyni to także przez organizowanie w tym czasie rekolekcji, dni skupienia czy specjalnych nabożeństw pokutnych… Przypominam, że w naszej Bazylice w każdy piątek o godz. 1645, dzieci, o 1730 dorośli, o 1930 młodzież,  razem z Chrystusem i Jego bolejącą Matką przemierzamy Drogę krzyżową, a w niedziele o godz. 1700 rozpamiętujemy mękę Pana Jezusa podczas Gorzkich żali. Wszystkich zachęcam do licznego udziału w tych nabożeństwach.

  2. W Kościele powszechnym przeżywamy niedzielę ad Gentes – Dzień Modlitw, Postu i Solidarności z Misjonarzami. Naszymi modlitwami obejmujemy tych, którzy głoszą Ewangelię na krańcach ziemi. Oni często na wzór Chrystusa cierpią prześladowania i płacą najwyższą cenę z własnego życia za swoją posługę. Przy wyjściu z Bazyliki są zbierane ofiary na ten cel.

  3. Dzisiaj, 8 marca, obchodzimy też Dzień Kobiet. Choć to świecka tradycja, pamiętajmy w modlitwach o wszystkich niewiastach, zwłaszcza o matkach wielodzietnych rodzin, o samotnych pannach i wdowach, o kobietach poniżanych i prześladowanych w wielu częściach świata. Polecajmy ich życie Panu Bogu i Maryi, która jest najpiękniejszym wzorem żony i matki.

  4. W dniu jutrzejszym młodzież naszej parafii otrzyma z rąk ks. Bp. Marka Solarczyka sakrament bierzmowania o godz. 1800. Polecajmy naszym modlitwą młodych ludzi, aby umieli dawać świadectwo bycia prawdziwym chrześcijaninem.

  5. W piątek, 13 marca, przypada 7. rocznica wyboru papieża Franciszka na Stolicę Piotrową. Powierzajmy go Bożej Opatrzności oraz opiece Matki Najświętszej w naszych osobistych modlitwach, aby bezpiecznie i w wierności Ewangelii prowadził Kościół przez burzliwe współczesne czasy.

  6. W  trzecią niedzielę Wielkiego Postu nasza Bazylika i Sanktuarium będzie kościołem stacyjnym.  O godzinie 14:00 nastąpi wystawienie Najświętszego Sakramentu, o 15:00 zapraszamy na koronkę, o 17:00 - na Gorzkie Żale, a wieczorna Msza św., o godz.  20:00 zakończenie apelem Jasnogórskim.

  7. Od 15 marca do 21 nie będę obecny w parafii. Udaję się do Czerwińska n. Wisłą będę prowadził misje św. Proszę z pokorą o modlitwę, abym, był dobrym narzędziem  dłoniach Pana Boga.

  8. Zachęcamy do nabywania i czytania tygodnika Idziemy, czasopismo możemy nabyć w zakrystii.

Liturgia

Dekret Arcybiskupa Henryka Hosera

Tygodnik Idziemy

Tygodnik Gość Niedzielny

Radio Warszawa 106,2 FM
Kontakt
Nasza parafia
ul. Kawęczyńska 53
03-775 Warszawa
 (+48) 22 818-65-51 (centrala)
 (+48) 22 619-58-03 (kancelaria)
email:  kancelaria.nsj@gmail.com
Ogłoszenia parafialne
Msze święte
Nabożeństwa
Kancelaria
Kontakt