roku.
Strona główna | Kontakt

Ogłoszenia parafialne/Aktualności

«  Archiwum aktualności - marzec 2017 »

archiwum

 • Ogłoszenia Duszpasterskie IV Niedziela W. Postu 26. 03. 2017 r.

  Dodano: 24 marca 2017 r.

  CZWARTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU                                       26 marca 2017 r.

  OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

  1. Dzisiejsza, już czwarta niedziela Wielkiego Postu.

  2. Serdecznie witamy w naszej wspólnocie parafialnej ks. Romana Wortolca salezjanina, pracownika wydawnictwa salezjańskiego, byłego dyrektora Ośrodka Misyjnego w Warszawie. Życzymy Mu obitych łask, asystencji Ducha świętego na czas prowadzenia rekolekcji wielkopostnych w naszej parafii.

  3. W dzisiejszą niedzielę rozpoczynamy doroczne rekolekcje Wielkopostne. Program rekolekcji w niedzielę zgodnie z rozkładem niedzielnym. Od poniedziałku do środy godz. 700, 1200 i 1800. W środę msza św. o godz. 1200 dla chorych i cierpiących, którzy o własnych siłach mogą przybyć do bazyliki. Msza św. o godz. 800 będzie sprawowana w kaplicy w dniach rekolekcji bez kazania rekolekcyjnego.

  4. Zachęcamy do udziału w Gorzkich Żalach w każdą niedzielę wielkiego postu o godz. 1700 z kazaniem pasyjnym i procesją eucharystyczną. W każdy piątek zapraszamy na Drogę Krzyżową dzieci godz. 1645, dorośli godz. 1730, młodzież godz. 1930.

  5. Wielki Post, który przeżywamy, to wyjątkowa okazja do nawrócenia, do odnowienia naszej przyjaźni z Panem Bogiem. To czas powracania do korzeni wiary i zadziwienia tajemnicą Bożej miłosiernej miłości. Dobrze wykorzystajmy ten czas, aby ugruntować w sobie człowieka prawego sumienia i autentycznie zaangażowanego w budowanie królestwa Bożego: królestwa prawdy i życia, sprawiedliwości, miłości i pokoju w naszych rodzinach, we wspólnocie parafialnej, w miejscach pracy i w całym społeczeństwie.

  6. W tym tygodniu przypada pierwsza sobota miesiąca. Powierzymy naszą wspólnotę, każde rodzące się w niej i godnie kończące się życie Sercu Maryi – najlepszej z matek. Msza św. wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi  za grzechy nasze i świata całego o godz. 800. Po wieczornej mszy św. wystawienie Najświętszego Sakramentu i modlitwa różańcowa. W pierwsze soboty modlimy się w intencji dobrego przygotowania do przyjęcia w naszej diecezji warszawsko - praskiej obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Peregrynacja rozpocznie się 2 września br.

  7. Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej w naszej zakrystii.

 • Ogłoszenia Duszpasterskie 19 marca 2017 r. III Niedziela WP

  Dodano: 18 marca 2017 r.

  TRZECIA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU                                        19 marca 2017

  OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

  1. Pamiętajmy, że najważniejszym zadaniem w tym świętym czasie jest nasze nawrócenie. Chodzi o nawrócenie we wszystkich wymiarach naszego życia osobistego i społecznego, rodzinnego. Potrzeba wiele pokory i silnej wiary w Boże miłosierdzie. Nawrócenie ma się bowiem dokonać przede wszystkim w naszym sercu. Pomagają nam w tym zewnętrzne praktyki pokutne oraz udział w wielkopostnych nabożeństwach: piątkowej drodze krzyżowej o godz. 1645, 1730, 1930 i niedzielnych gorzkich żalach o godz. 1700. Przypominam, że za pobożny udział w tych nabożeństwach można uzyskać odpust zupełny.

  2. W dzisiejszą niedzielę nasza bazylika jest kościołem stacyjnym. Msze św. do południa bez zmian, o godz. 1500 Koronka do Bożego Miłosierdzia i wystawienie Najświętszego Sakramentu do  Gorzkich Żali, o godz. 1800 Msza św. bez zmian, natomiast Masz św. z godz. 1930 wyjątkowo jest przeniesiona o pół godz. później czyli o 2000, zakończenie kościoła stacyjnego w bazylice apelem jasnogórskim.

  3. Wielki Post jest czasem dobrych postanowień, odwrócenia się od zła i czynienia dobra. Warto, żeby te postanowienia miały bardzo konkretny wymiar. Niech to będą konkretne wyrzeczenia, niech to będzie codzienna dodatkowa chwila przeznaczona na lekturę Pisma Świętego, na rozmyślanie męki i śmierci Pana Jezusa, na modlitwę i zastanowienie się nad własnym życiem, postępowaniem. Pamiętajmy o dobrym przeżyciu sakramentu pokuty i pojednania. Przystąpienie do niego w tym czasie jest przecież naszym obowiązkiem.

  4. Przez cały Wielki Post trwa wielkopostna akcja trzeźwości. W tym roku trud związany z abstynencją ofiarujemy w intencji dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej oraz ich rodzin, aby Chrystus naprawdę i w pełni zamieszkał w ich sercach i aby ta przyjaźń przetrwała wszelkie życiowe próby. Niech nasze rodziny będą prawdziwymi Kościołami domowymi, które będą promieniowały wśród świata żywą wiarą.

  5. W kalendarzu liturgicznym rozpoczynającego się tygodnia przypadną dwie ważne uroczystości. Ponieważ w tym roku 19 marca przypadł w niedzielę, dlatego w poniedziałek, 20 marca, Kościół będzie obchodził uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny i opiekuna Pana Jezusa. Msze Święte o godz. 700, 800, 1200, 1800. Papież bł. Pius IX w 1870 roku ogłosił św. Józefa patronem Kościoła powszechnego i rodzin chrześcijańskich. Podczas Mszy Świętej tego dnia przez wstawiennictwo opiekuna Najświętszej Rodziny będziemy modlić się za mężów i ojców z naszej wspólnoty parafialnej i o godne wypełnianie przez nich swojego powołania. Kiedy wokół tyle trudności, codziennych kłopotów, niepewności z powodu braku pracy i środków do godnego życia, warto zwracać się o pomoc do św. Józefa nie tylko w dniu jego święta, ale także przez cały miesiąc marzec szczególnie jemu poświęcony. Święty Józef jest też patronem dobrej śmierci. Według tradycji odszedł z tego świata w ramionach samego Pana Jezusa. Jego wstawiennictwu będziemy zatem polecać wszystkich konających.

  6. Natomiast w sobotę, 25 marca, przypada uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Msze Święte w naszej bazylice o godz. 700, 800, 1200 Uroczystość tę obchodzimy w Kościele jako Dzień Świętości Życia oraz Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Życie – wielki dar Stwórcy – jest święte od poczęcia w łonie matki aż do śmierci, domaga się poszanowania i obrony. Pamiętajmy, że nikt oprócz Pana Boga nie ma nad nim władzy. Tego dnia wieczorna Msza św. będzie sprawowana z IV Niedzieli Wielkiego Postu.

  7. Zachęcamy do lektury naszego tygodnika Idziemy, możemy nabyć w zakrystii.

  25. lecie Diecezji Warszawsko-Praskiej

  Centralne uroczystości odbędą się 25 marca 2017 roku o godz. 11.00 w katedrze warszawsko-praskiej pw. Św. Michała Archanioła i Św. Floriana Męczennika.

  Dziękczynnej Mszy Świętej będzie przewodniczył Metropolita Warszawski, kardynał Kazimierz Nycz. Obecni będą wszyscy Biskupi Warszawsko-Prascy oraz związani z Metropolią Warszawską.

  Mszę Świętą będą koncelebrowali tylko obecni biskupi. Kapłani diecezjalni i zakonni proszeni są o uczestnictwo w komżach i białych stułach, a członkowie kapituł (katedralnej, konkatedralnej i kolegiackiej) przybywają w strojach chórowych.

  Centralne obchody Jubileuszu będą poprzedzone modlitwą wspólnoty Kościoła warszawsko-praskiego w dekanatach i parafiach.

  Msza Święta dziękczynno-wynagradzająca we wszystkich kościołach dekanalnych odbędzie się 23 marca w naszej bazylice o godz. 1200, mszę św. będą celebrować kapłani naszego dekanatu Praskiego. Serdecznie zapraszamy wszystkich parafian do modlitwy i dziękczynienia za naszą diecezję a cały dzień 24 marca, we wszystkich parafiach naszej Diecezji, będzie okazją do modlitwy w intencji naszego Kościoła lokalnego. 

 • Katecheza przed chrztem św.

  Dodano: 15 marca 2017 r.

  Chrzestnych i rodziców zamierzających w najbliższym miesiącu uczestniczyć w sakramencie chrztu swoich dzieci zapraszamy na katechezę przygotowującą, która odbędzie się w I środę kwietnia (5.04) o godz. 1900 w sali parafialnej nr 131. Wejście do sali jest od ul. Kawęczyńskiej , przez portiernię domu zakonnego.

  Na mocy zarządzenia Kurii Diecezjalnej udział w katechezie jest obowiązkowy. W naszej parafii katechezy przygotowujące rodziców i chrzestnych do sakramentu chrztu swoich dzieci odbywają się raz w miesiącu.

  Przy tej okazji informujemy, że w maju ze względu na przypadającą w I środę uroczystość NMP Królowej Polski oraz tzw. długi weekend katecheza przed chrztem jest przeniesiona na ll środę miesiąca (10.05). 

 • Ogłoszenia Duszpasterskie 12 marca 2017 r.

  Dodano: 11 marca 2017 r.

  DRUGA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU                                                 12 marca 2017

  OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

  1. Dziś jest druga niedziela Wielkiego Postu.

  2. Zachęcamy do uczestnictwa w Gorzkich Żalach w każdą niedzielę Wielkiego Postu odprawianych o godz. 1700, połączonych z procesją Eucharystyczną.

  3. Zapraszamy w każdy piątek Wielkiego Postu na Drogę Krzyżową, dzieci godz. 16.45, dorośli 1730, młodzież 1930.

  4. Dzisiejsza niedziela nazywana jest niedzielą Ad Gentes. Naszymi modlitwami obejmujemy także głoszenie Ewangelii Chrystusowej na misjach i tych, którzy dobrą nowinę o zbawieniu niosą na krańce ziemi. Oni często na wzór Chrystusa cierpią prześladowania i płacą najwyższą cenę z własnego życia dla odkupienia innych braci. Ofiarami do puszek przed kościołem wspieramy misjonarzy i wszelkie dzieła misyjne. Niech to będzie wyraz naszej solidarności i wymierny udział w misji ewangelizacyjnej Kościoła.

  5. W dniu jutrzejszym rozpoczynamy rekolekcje dla szkół, które są objęte katechizacją w naszej parafii. O godz. 830 szkoła podstawowa nr. 30, o godz. 1000 szkoła muzyczna i szkoła podstawowa  ul. Otwocka i o godz. 1100 gimnazjum i  Technikum. Rekolekcje poprowadzi S. dr Natalia Musidlak ze Zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi z Włocławka.

  6 W naszej parafii doroczne rekolekcje Wielkopostne będziemy przeżywać od czwartej niedzieli Wielkiego Postu. Rekolekcje dla dorosłych poprowadzi ks. Roman Wortolec – salezjanin, pracujący wydawnictwie salezjańskim.

  7. Nasza Bazylika również została ujęta w gronie kościołów stacyjnych i na stały dzień liturgii stacyjnej ma wyznaczoną III niedzielę Wielkiego Postu; w tym roku przypada ona 19 marca.

  Kościoły, którym na dzień stacyjny wyznaczono jedną z wielkopostnych niedziel, właśnie ze względu na własny porządek niedzielny, mają ten porządek nieco zmieniony.

  Bazylika NSJ w dzień stacyjny – 19 marca br. - uwzględniając rozporządzenie biskupów będzie otwarta od godz. 600.Od tej chwili będzie trwał stały dyżur spowiednika. Porządek Mszy św. przed południem jest jak w każdą niedzielę (700, 830, 1000, 1130 i 1300). Od godz. 1500 jest okazja do modlitwy i adoracji Najświętszego Sakramentu; adorację rozpoczniemy wspólnie odmówioną Koronką do Miłosierdzia Bożego. O godz. 1700 będzie sprawowana liturgia Gorzkich Żali, z kazaniem pasyjnym i procesją eucharystyczną na zakończenie. Msza św. o godz. 1800 pozostaje bez zmian, ale ostatnia Msza św. tego dnia jest przeniesiona na godz. 2000, by dostosować się do rozkładu liturgii stacyjnej. Wielkopostny Dzień Stacyjny w Bazylice zakończy się Apelem Jasnogórskim, o godz. 2100. Parafian, Gości, Przyjaciół i Sympatyków serdecznie zapraszamy na wielkopostny dzień stacyjny do Bazyliki.

  8.  W najbliższy poniedziałek przypada 4. rocznica wyboru papieża Franciszka na stolicę Piotrową. Powierzajmy go Bożej Opatrzności oraz opiece Matki Najświętszej w naszych osobistych modlitwach, aby bezpiecznie zdołał przeprowadzić Kościół przez burzliwe współczesne czasy.

  9. Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej.

 • Oratorium wielkopostne "Miłość Niepojęta"

  Dodano: 7 marca 2017 r.

  Zapraszamy na Oratorium Wielkopostne "MIŁOŚĆ NIEPOJĘTA" 17 oraz 18 marca 2017 r. o godz. 19.00 do Teatru Oratorium.

  Muzyka Mariusza Kozickiego do słów Ignacego Kłopotowskiego w wykonaniu zespołu El Camino. Całość dopełniają niecodzienne kadry monochromatycznego ujęcia Drogi Krzyżowej pędzla Jerzego Nowosielskiego.

  Więcej informacji o wydarzeniu.

  Bilety w cenie 30 zł

  Rezerwacja biletów pod numerami : 504 307 407 / 22 618 12 94

  milosc niepojeta

 • Odwołana pielgrzymka do Rumunii

  Dodano: 6 marca 2017 r.

  Jesteśmy zmuszeni odwołać czerwcową pielgrzymkę po malowanych klasztorach i drewnianych kościołach w Rumunii. Bowiem zbyt wiele osób, które wcześniej deklarowały wyjazd, w ostatnim tygodniu powiadomiło nas o swoej rezygnacji. To główny powód odwołania pielgrzymki. Wpływ na naszą decyzję miała również wczorajsza śmierć jej głównego organizatora - Grzegorza Koziarskiego - który od kilkunastu lat organizował wiele wyjazdów zagranicznych z Bazyliki. Jego pogrzeb odbędzie się w najbliższy czwartek o godz. 14.00 na Starych Powązkach.

  Wpłacone wcześniej zaliczki można odebrać u ks. Krzysztofa.

 • Spektakl "Przyjdź, dotknij tej rany"

  Dodano: 6 marca 2017 r.

  Zapraszamy na premierę spektaklu "Przyjdź, dotknij tej rany" 31 marca 2017 r. o godz. 20.00 w Teatrze Oratorium.

  Kolejne odsłony: 1.04 (o godz. 20.00), 2.04 (o godz. 17.00), 07.04 (o godz. 20.00), 08.04 (o godz. 20.00).

  „Przyjdź, dotknij tej rany” to spektakl oparty na motywach „Golgoty jasnogórskiej” Ernesta Brylla. W świecie pozorów i komercjalizacji wiary odgrywa się dramat jednostki, a naszym oczom ukazuje się przerażający obraz drogi krzyżowej współczesnego człowieka.

  przyjdz dotknij tej rany

  Reżyseria: Jarosław Witaszczyk

  Wybór tekstów: Joanna Pietraszek

  Scenografia/kostiumy: Aleksandra Grudzińska

  Realizacja: Sylwia Onieszczuk, Sylwia Romańczuk, Joanna Pietraszek

   

  Występuje Teatr Optimum działający przy Teatrze Oratorium:

  Aktorzy:

  Katarzyna Galicka, Paulina Kościółek, Magdalena Onieszczuk, Joanna Pietraszek, Edyta Rędzińska, Magda Romańczuk, Sylwia Romańczuk, Joanna Wierzbicka, Paweł Jaworski, Cezary Marzęda, Tomasz Petrow, Adam Skorupski oraz Maja, Kinga Andrzejewskie, Maciek Onieszczuk

  Muzycy:

  Lena Gorzelak, Patrycja Lewandowska, Sylwia Onieszczuk, Paulina Ratyńska, Michał Bojarski, Kamil Smukowski

 • OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 5 marca 2017

  Dodano: 4 marca 2017 r.

  PIERWSZA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU                                      5 marca 2017

  OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

  1. Dzisiaj przeżywamy pierwszą niedzielę Wielkiego Postu. Kończą się właśnie trwające od Środy Popielcowej kwartalne dni modlitw o ducha pokuty.  W dzisiejszą niedziele spotkanie Kół Żywego różańca o godz. 1630.

  2. Pierwsze Gorzkie żale z kazaniem Pasyjnym o godz. 1700, połączone z procesją Eucharystyczną.

  3. Włączmy się w głębokie przeżycie tego czasu przez intensywniejszą modlitwę osobistą i wspólnotową. W piątek Droga Krzyżowa dla dzieci o godz. 1645, dorośli 1730, młodzież o godz. 1930. Pamiętajmy o osobistych umartwieniach, a także o specjalnych postanowieniach na Wielki Post.

  4. W środę, 8 marca, obchodzimy Dzień Kobiet. Choć to świecka uroczystość, pamiętajmy w modlitwach o wszystkich kobietach, zwłaszcza o najbardziej utrudzonych matkach rodzin wielodzietnych, o samotnych pannach i wdowach, o kobietach poniżanych i prześladowanych w wielu częściach świata. Wszak kobiety odgrywają szczególną rolę w świecie, w Kościele i w rodzinie. Polecajmy ich trud i życie Panu Bogu i Maryi, która jest najpiękniejszym wzorem żony i matki.

  5. W przyszłą – drugą niedzielę Wielkiego Postu, tradycyjnie do puszek przed kościołem złożymy ofiary na dzieło pomocy Ad Gentes, będzie to bowiem dzień modlitw w intencji misji i misjonarzy.

  6. Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej w naszej zakrystii.

 • Konkurs na Palmę Wielkanocną 2017

  Dodano: 1 marca 2017 r.

  REGULAMIN KONKURSU NA PALMĘ WIELKANOCNĄ 2017

  Rada i Zarząd Dzielnicy Praga-Północ m. st. Warszawy, Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej oddział Warszawa, Parafia NSJ i Oratorium św. Jana Bosko ogłaszają konkurs na PALMĘ WIELKANOCNĄ.

  Cele konkursu:

  • Kultywowanie i propagowanie tradycji wśród mieszkańców dzielnicy i miasta
  • Prezentacja umiejętności artystycznych wykonawców
  • Umożliwienie twórczej konfrontacji i wymiany pomysłów w pracy artystycznej.

  Warunki konkursu:

  1. Prace mogą być wykonane indywidualnie lub zbiorowo - bez ograniczeń wiekowych.
  2. Bez względu na ilość osób uczestniczących w wykonaniu palmy, przysługuje tylko jedna nagroda. Do prezentacji palmy należy wytypować  1 przedstawiciela grupy.
  3. Do konkursu mogą być zgłaszane palmy wykonane z naturalnych surowców takich jak pędy wierzby, bibuła, suszone kwiaty, bukszpan itp.
  4. Forma i technika wykonania prac dowolna.
  5. Minimalna wysokość palmy - 1 metr.
  6. Każda praca powinna być podpisana, z podaniem następujących danych: nazwa instytucji, organizacji, stowarzyszenia itp. lub imię i nazwisko wykonawcy lub przedstawiciela – reprezentanta grupy, rodziny. Ilość i wiek osób biorących udział w wykonaniu palmy, dane kontaktowe.
  7. Prace należy dostarczyć do Biura Oratorium, ul. Kawęczyńska 53 do dnia 5 kwietnia 2017 r.

  Ocena i nagrody:

  Jury, powołane przez organizatorów przy ocenie będzie brało pod uwagę:

  • nawiązanie do treści religijnych z Niedzielą Palmową i tradycji polskich,
  • zgodność wykonania z regulaminem konkursu,
  • ogólny wyraz artystyczny i pomysłowość,
  • technikę wykonania,
  • solidność wykonania,
  • dobór materiałów,

  Oficjalne ogłoszenie wyników będzie miało miejsce 8 kwietnia 2017 roku. Podczas uroczystego zakończenia imprezy pt: ”Kaziuk Praski” o godz. 17.00.

  Organizatorzy przewidują dla zwycięzców i uczestników konkursu pamiątkowe dyplomy i upominki.

  Wyniki zostaną opublikowane w mediach Parafii i Stowarzyszenia Oratorium oraz innych dostępnych mediach.

  Ustalenia końcowe:

  • Prace zostają wykonane i dostarczone na koszt własny.
  • Palmy, które nie zostaną odebrane do dnia 12 kwietnia 2017 r., zostaną zagospodarowane przez organizatorów.
  • W sprawach nie ujętych w Regulaminie a mających istotny wpływ na organizację i przebieg konkursu, decydują organizatorzy.

  Oratorium św. Jana Bosko, ul. Kawęczyńska 53
  Adres mailowy: oratorium.waw@gmail.com
  Tel. 22 6181294, 604994060

  Warszawa, 27.02.2017 r.

Liturgia

Dekret Arcybiskupa Henryka Hosera

Tygodnik Idziemy

Tygodnik Gość Niedzielny

Radio Warszawa 106,2 FM
Kontakt
Nasza parafia
ul. Kawęczyńska 53
03-775 Warszawa
 (+48) 22 818-65-51 (centrala)
 (+48) 22 619-58-03 (kancelaria)
email:  kancelaria.nsj@gmail.com
Ogłoszenia parafialne
Msze święte
Nabożeństwa
Kancelaria
Kontakt