roku.
Strona główna | Kontakt

Ogłoszenia parafialne/Aktualności

«  Archiwum aktualności - luty 2017 »

archiwum

 • Ogłoszenia Duszpasterskie 8 Niedziela zwykła 26 lutego 2017 r.

  Dodano: 24 lutego 2017 r.

  ÓSMA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                                                 26 lutego 2017

  OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

  1. W procesie budowania naszej wspólnoty z Panem Bogiem powinniśmy pamiętać, że każda niedziela jest dniem Pańskim. Właśnie niedziela jest dniem zgromadzenia liturgicznego, dniem rodziny chrześcijańskiej, radości i odpoczynku od pracy; jest podstawą i rdzeniem całego roku liturgicznego; jest głównym dniem celebrowania Eucharystii, ponieważ jest to dzień zmartwychwstania Pańskiego. Biorąc żywy i świadomy udział we Mszy Świętej, wskazujemy na żywotność naszej wiary, umacniamy nasze powołanie do głoszenia Ewangelii Chrystusowej w świecie.

  2. Dzisiaj rozpoczynamy 50. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Kościół wzywa nas do szczególnej indywidualnej i wspólnotowej modlitwy oraz do abstynencji, którą możemy ofiarować Panu Bogu jako wynagrodzenie za grzechy pijaństwa innych osób lub z prośbą o uwolnienie od tego nałogu bliskich czy znajomych.

  3. Kończy się tegoroczny karnawał. W tym tygodniu, 1 marca, przypada Środa Popielcowa. Otwiera ona święty, szczególny czas Wielkiego Postu. Msze Święte tego dnia o godz. 700,800, 910, 1200,1800. Zewnętrznym znakiem naszego wejścia na drogę pokuty i nawrócenia jest posypanie głowy popiołem. W kulturze Izraela gest ten był wyrazem wielkiego smutku, żałoby. Popiół przypomina też, że wszystko, co ziemskie, powstało z prochu ziemi i znów w proch się obróci. Ten rozpad jest skutkiem grzechu. Jednak kapłan, posypując głowy wiernych popiołem, czyni nad nimi znak krzyża, który oznacza oczyszczenie i zmartwychwstanie. Zatem Wielki Post – czas pokuty, postu, wyrzeczeń i modlitwy –  ma służyć naszemu nawróceniu, ma przygotować nasze serca na owocne przeżycie radosnych świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

  4. Pamiętajmy, że w Popielec obowiązuje post ścisły, polegający na wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i spożyciu jednego posiłku do syta w ciągu dnia. Pozostałe posiłki muszą zostać ograniczone co do ilości. Ten post obowiązuje wszystkich pomiędzy 18. a rozpoczęciem 60. roku życia. Pozostałych wiernych zachęcamy także do czynnego włączenia się w ten wielki akt pokutny, na miarę ich możliwości. Przypominamy, że wszystkich od 14. roku życia obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

  5. Od Środy Popielcowej do pierwszej niedzieli Wielkiego Postu włącznie trwać będą kwartalne dni modlitw o ducha pokuty. Wielki Post powinien być naznaczony naszą ścisłą współpracą z Panem Bogiem, który „daje nam siłę zaczynania od nowa” (KKK nr 1432).

  6. W Środę Popielcową przypada również święto państwowe: Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. W ten sposób przywołujemy zasługi wielu oddanych Polaków, skupionych w organizacjach i grupach niepodległościowych, którzy po zakończeniu II wojny światowej zdecydowali się na podjęcie nierównej walki o suwerenność i niepodległość naszej Ojczyzny.

  W Środę Popielcową kancelaria parafialna nie będzie czynna. Sprawy losowe można tego dnia załatwić z kapłanem dyżurnym po każdej Mszy św. odprawianej w bazylice.

  7. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W czwartek modlimy się o nowe święte powołania kapłańskie zakonne i misyjne o godz. 1800.

  8. Pierwszy piątek to dzień Komunii Świętej wynagradzającej za grzechy osobiste i całego świata. Chrystusa Eucharystycznego możemy przyjąć tylko czystym sercem, dlatego w naszej bazylice okazja do pierwszopiątkowej spowiedzi św. od godz. 700, 800, 1200, 1800. Odwiedziny chorych w domach w godzinach porannych.

  W piątki Wielkiego Postu odprawiamy Drogę Krzyżową  i o godz.

  1645 – dzieci,

  1730 – dorośli.

  1930 - młodzież.  

  Zapraszamy na nocne czuwanie, które rozpocznie się o godz. 2100 apelem jasnogórskim, a zakończy się Mszą św. o północy.

  9. W pierwszą sobotę prośmy Matkę Najświętszą o opiekę nad naszymi rodzinami. Msza św. wotywna o Niepokalanym Sercu Maryi Wynagradzająca za grzechy nasze i świata całego o godz. 800. Zapraszamy po wieczornej Mszy św. na różaniec przy wystawionym Najświętszym Sakramencie. Ten czas poświęcony na modlitwę chcemy ofiarować w naszych intencjach, jak również o dobre przygotowanie się do Nawiedzenia Kopii Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w naszej diecezji warszawsko – praskiej i w naszej parafii. Nawiedzenie rozpocznie się w naszej diecezji 2 września br.

  10. W sobotę, 4 marca, w liturgii czcimy św. Kazimierza (1458-1484), polskiego królewicza, który swym bogobojnym życiem udowodnił, że władza wcale nie musi być okazją do nadużyć, korupcji ani rywalizacją w gromadzeniu doczesnego bogactwa. Władza i polityka jest dziełem Pana Boga, a odczytana jako powołanie może stać się też drogą do świętości. Ponieważ św. Kazimierz jest patronem naszych braci Litwinów, przez jego wstawiennictwo polecajmy Bożej Opatrzności Kościół i cały naród litewski.

  11. Sakrament bierzmowania dla dorosłych

  Przyjęcie sakramentu bierzmowania to jeden z warunków, który trzeba spełnić przed zawarciem sakramentalnego małżeństwa lub podjęciem się funkcji rodzica chrzestnego. Normalnie, przygotowanie do przyjęcia sakramentu bierzmowania jest prowadzone w trakcie edukacji szkolnej. Są jednak osoby dorosłe i pracujące, które z różnych powodów w okresie szkolnym, sakramentu bierzmowania nie przyjęły. Dla nich to, o ile mają takie pragnienie, organizujemy  w czwartki o godz. 1900 katechezy przygotowujące do bierzmowania. Pierwsza z nich odbędzie się 2 marca i wtedy podamy harmonogram oraz  warunki uczestnictwa. Zgłoszenia przyjmujemy w kancelarii parafialnej oraz w zakrystii, po nabożeństwach w Bazylice.

  Przygotowanie będzie prowadzone jeśli zgłosi się odpowiednia grupa chętnych.

  12.  Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej Idziemy.

   W Tygodniku możemy przeczytać m.in.: - Koszulka jak sztandar – Kim są ludzie, którzy zamiast kwiatków noszą na koszulkach twarz Chrystusa albo fragmenty świętych tekstów? – pisze Magda Zdort.

  - Instytucjonalizacja nienawiści– Czy tolerowanie antyklerykalizmu niektórych mediach, teatrach i partiach politycznych, nie jest zgodą na tzw. Mowę nienawiści? – pyta ks. Henryk Zieliński.

  - Wiara, przemoc, milczenie– Swoimi refleksjami po obejrzeniu filmu „Milczenie” dzieli się o. Dariusz Kowalczyk SJ

 • Ogłoszenia Duszpasterskie 7 niedziela 19 lutego 2017 r

  Dodano: 18 lutego 2017 r.

  SIÓDMA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                                              19 lutego 2017

  OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

  1. Przeżywamy 7 niedzielę w ciągu roku liturgicznego.

  2. Trwa nowenna do Matki Bożej rozwiązującej węzły. Nowennę odprawiamy w kaplicy o godz. 17.30. Nowenna potrwa do czwartku 23 lutego.

  3. W tym tygodniu, w środę, 22 lutego, przypada święto Katedry św. Piotra Apostoła. To, Święto jest przede wszystkim okazją do wyrażenia czci św. Piotrowi i każdemu jego następcy, którzy zgodnie z wolą Chrystusa zostali wybrani na pasterzy całego Kościoła powszechnego. Przez tyle lat wielką modlitewną miłością otaczaliśmy św. Jana Pawła II, o którym z taką dumą mówiliśmy: Piotr naszych czasów. Niech nie zabraknie wyrazów oddania i modlitwy w intencji Ojca Świętego Franciszka. Naszym obowiązkiem jest wspierać jego pasterską posługę w niesieniu Ewangelii wszystkim narodom.

  4. Sakrament bierzmowania dla dorosłych

  Przyjęcie sakramentu bierzmowania to jeden z warunków, który trzeba spełnić przed zawarciem sakramentalnego małżeństwa lub podjęciem się funkcji rodzica chrzestnego. Normalnie, przygotowanie do przyjęcia sakramentu bierzmowania jest prowadzone w trakcie edukacji szkolnej. Są jednak osoby dorosłe i pracujące, które z różnych powodów w okresie szkolnym, sakramentu bierzmowania nie przyjęły. Dla nich to, o ile mają takie pragnienie, organizujemy  w czwartki o godz. 1900 katechezy przygotowujące do bierzmowania. Pierwsza z nich odbędzie się 2 marca i wtedy podamy harmonogram oraz  warunki uczestnictwa. Zgłoszenia przyjmujemy w kancelarii parafialnej oraz w zakrystii, po nabożeństwach w Bazylice.

  Przygotowanie będzie prowadzone jeśli zgłosi się odpowiednia grupa chętnych.

  5. Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej – tygodnika „Idziemy”.

 • Sakrament bierzmowania dla dorosłych

  Dodano: 14 lutego 2017 r.

  Przyjęcie sakramentu bierzmowania to jeden z warunków, który trzeba spełnić przed zawarciem sakramentalnego małżeństwa lub podjęciem się funkcji rodzica chrzestnego. Normalnie, przygotowanie do przyjęcia sakramentu bierzmowania jest prowadzone w trakcie edukacji szkolnej. Są jednak osoby dorosłe i pracujące, które z różnych powodów w okresie szkolnym, sakramentu bierzmowania nie przyjęły. Dla nich to, o ile mają takie pragnienie, organizujemy  w czwartki o godz. 1900 katechezy przygotowujące do bierzmowania. Pierwsza z nich odbędzie się 2 marca i wtedy podamy harmonogram oraz  warunki uczestnictwa. Zgłoszenia przyjmujemy w kancelarii parafialnej oraz w zakrystii, po nabożeństwach w Bazylice.

  Przygotowanie będzie prowadzone jeśli zgłosi się odpowiednia grupa chętnych.

 • Ogłoszenia Duszpasterskie 12 lutego 2017 r.

  Dodano: 11 lutego 2017 r.

  SZÓSTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                                      12 lutego 2017

  OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

  1. Tylko czerpiąc obficie ze stołu słowa Bożego i eucharystycznego, zostajemy uzdrowieni i umocnieni, aby świadczyć o Chrystusie wśród tych, do których On nas posyła. Pamiętajmy, że w każdym spotkaniu drugi człowiek potrzebuje naszej miłości. Nie będziemy jej mieli, jeśli nie ugruntujemy naszej przyjaźni z Panem Bogiem.

  2. Jutro 13 lutego zapraszamy na różaniec przed figurą Matki Bożej Fatimskiej o godz. 1730.

  3. W najbliższy wtorek, 14 lutego, przypada święto św. św. Cyryla (826-869), mnicha, i Metodego (815-885), biskupa. Ci urodzeni w Cesarstwie Wschodnim bracia, bardzo wykształceni, znający różne języki z hebrajskim, syryjskim i łaciną włącznie, piastujący różne godności kościelne, podjęli wiele udanych wypraw misyjnych, między innymi do kraju Chazarów na Krymie, do Bułgarii i na Morawy, gdzie wprowadzili do liturgii język słowiański pisany alfabetem greckim (głagolicę). Cyryl przetłumaczył Pismo Święte na język staro-cerkiewno-słowiański. Tym językiem nadal posługuje się kilkadziesiąt milionów braci prawosławnych i kilka milionów grekokatolików. Obaj święci są uważani za apostołów Słowian. W 1980 roku papież św. Jan Paweł II ogłosił ich współpatronami Europy, podnosząc tym samym ich wspomnienie do rangi święta.

  4. Święto Cyryla i Metodego jest Dniem Modlitwy za Narody Słowiańskie. Pamiętajmy, że Kościół jest jeden, choć od wieków gromadzi rozmaite narody, tradycje i obrządki. Jako chrześcijanie, jesteśmy budowniczymi jedności, choćby poprzez codziennie kierowaną do Pana Boga prośbę o pokój na świecie, ład moralny, o zgodę między narodami i swobodę głoszenia Chrystusowej Ewangelii.

  5. Tego samego dnia tradycja wspomina św. Walentego, kapłana rzymskiego, który w 269 roku poniósł śmierć męczeńską, gdyż podczas tortur nie chciał się wyrzec Chrystusa. Na Zachodzie, zwłaszcza w Anglii i Stanach Zjednoczonych, a od jakiegoś czasu także u nas, przyjęło się go czcić jako patrona zakochanych. Niech to będzie okazja do radości i wspólnej zabawy, wszak trwa jeszcze karnawał, ale także do modlitwy, podziękowania Panu Bogu za miłość, którą nas obdarzył, i za bliskich, którzy nas kochają. Pamiętajmy też o narzeczonych z naszej wspólnoty parafialnej i prośmy, aby ich wzajemna miłość się umacniała i aby z Panem Bogiem weszli na wspólną drogę życia.

  6. Zapraszamy od 15 lutego do 23 lutego na nowennę do Matki Bożej rozwiązujące węzły. Godz. 1730.  

  Czym są węzły?  To problemy które bardzo często nosimy przez lata i przez które nie widzimy rozwiązania: węzły kłótni rodzinnych, nieporozumienie między rodzicami, a dziećmi, brak szacunku, przemoc, węzły urazy między małżonkami, brak pokoju i radości na łonie rodziny, węzły lęku, węzły rozpaczy małżonków, którzy się rozeszli, rozkład rodziny, węzły bólu spowodowane przez dziecko, które się narkotyzuje, które jest chore, które opuściła dom lub się oddaliło od Boga: węzły alkoholizmu, węzły naszego życia i naszych bliskich, kochanych, węzły zranień fizycznych lub moralnych zadane przez innych, niechęć torturująca nas tak boleśnie poczuciem winy z powodu dokonane aborcji, nieuleczającymi chorobami, depresją bezrobociem, strachem samotnością, niewiarą pychą, wszystkie te węzły są w naszym życiu konsekwencją grzechu.

  Skuteczną i pewną modlitwą ratunkową jest powstała w 1998 roku Nowenna do Matki Bożej Rozwiązującej Węzły. Ułożył ją argentyński ksiądz Juan Ramon Celeiro. Zyskała ona aprobatę biskupa Buenos Aires, który kiedyś przywiózł z Niemiec kopię tego obrazu. Tym biskupem był kard. Bergolio – dzisiejszy papież Franciszek.

  Od tamtej pory nowenna została przetłumaczona na ponad 20 języków świata, w tym na arabski i Braila. Maryja w tym wezwaniu czczona jest w licznych krajach Europy, Ameryki Łacińskiej, a także i w Polsce. 

  7. Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej w naszej zakrystii.

 • Komunikat dla pielgrzymów do Rumunii

  Dodano: 8 lutego 2017 r.

  Osoby, które wczesniej zadeklarowały udział w pielgrzymce trasą drewnianych kościołów i malowanych klasztorów w Rumunii powinny wpłacić do końca lutego kwotę 500 jako zaliczkę potwierdzającą udział w pielgrzymce. Zaliczkę można wpłacić bezpośrednio na konto biura "Droga" - organizatora wyjazdu: Bank Zachodni WBK 9  O / Warszawa 62109018830000000506001117 lub w gotówce do ks. Krzysztofa, opiekuna duchowego pielgrzymki.

 • Ogłoszenia Duszpasterskie 5 lutego 2017 r.

  Dodano: 4 lutego 2017 r.

  PIĄTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                                      5 lutego 2017

  OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

  1. Przeżywamy 5 niedzielę zwykłą w ciągu roku liturgicznego.

  2. Dzisiaj spotkanie Kół Żywego Różańca o godz. 1700 z racji pierwszej niedzieli miesiąca o godz. 1730 adoracja Najświętszego Sakramentu połączona z procesją.

  3. W najbliższą środę - 8 lutego - odbędzie się spotkanie kandydatów do bierzmowania pierwszego i drugiego roku. Przypominamy o obowiązku uczestnictwa w tego typu spotkaniach wszystkim chcącym przystąpić do sakramentu bierzmowania. Spotkanie o godz. 19.00 w Oratorium.

    4. W sobotę, 11 lutego, przypada liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes.

  5. Święto Matki Bożej z Lourdes łączymy z obchodami Światowego Dnia Chorych. Mamy więc szczególną okazję do pogłębienia postawy wrażliwości, refleksji i czynnego działania wobec cierpiących i chorych, osamotnionych, wobec tych, do których mamy bardzo blisko siebie, i wobec tych, których nie znamy. Współczesny świat bardzo potrzebuje wielu dobrych Samarytan. W naszej bazylice Msza Święta ze specjalnym nabożeństwem dla chorych będziemy sprawowali o godz. 1200. Serdecznie proszę o pomoc wszystkim chorym, niepełnosprawnym, seniorom w dotarciu do naszej świątyni. Od ulicy siedleckiej znajduje się podjazd na wózki dla niepełnosprawnych i wchodząc do środka możemy posłużyć się windą.

  6. W trudnym okresie zimowym ze szczególną uwagą rozejrzyjmy się wokół siebie. Wielu ludzi boryka się z codziennymi problemami. Może blisko nas jest bieda, są jakieś strapienia, panuje głód. Bądźmy wrażliwi i nie szczędźmy zwykłej, samarytańskiej pomocy, zwłaszcza dzieciom, które nie doznały w swym życiu zbyt wiele serca. Dzielmy się z tymi, którzy doświadczają niedostatku, a Pan Bóg z pewnością nam to wynagrodzi.

  7. Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej. 

Liturgia

Dekret Arcybiskupa Henryka Hosera

Tygodnik Idziemy

Tygodnik Gość Niedzielny

Radio Warszawa 106,2 FM
Kontakt
Nasza parafia
ul. Kawęczyńska 53
03-775 Warszawa
 (+48) 22 818-65-51 (centrala)
 (+48) 22 619-58-03 (kancelaria)
email:  kancelaria.nsj@gmail.com
Ogłoszenia parafialne
Msze święte
Nabożeństwa
Kancelaria
Kontakt