roku.
Strona główna | Kontakt

Ogłoszenia parafialne/Aktualności

«  Archiwum aktualności - grudzień 2019 »

archiwum

 • Ogłoszenia Duszpasterskie Świętej Bożej Rodzicielki 01 stycznia 2020 r.

  Dodano: 31 grudnia 2019 r.

  ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI                                             1 stycznia 2020

  OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

  1. W pierwszy dzień Nowego Roku Pańskiego Kościół celebruje liturgiczną uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki. Dziś stajemy obok Maryi, prosząc Trójjedynego Boga o błogosławieństwo dla naszych rodzin, dla Ojczyzny i całego świata. Nie wiemy, jaki ten rok będzie ani co przyniesie. Ale z wielowiekowych doświadczeń naszego narodu wynika, że Matka Boga i nasza Matka nigdy nas nie zawiodła, zwłaszcza w trudnych chwilach. Wpatrujmy się w Nią. Ona nosiła pod swoim Sercem Źródło i Początek naszego życia – Jezusa Chrystusa, przez którego wszystko się stało, a bez Niego nic się nie stało i nadal się nie dzieje. Ona od początku trwała przy danym Bogu słowie, od zwiastowania, przez betlejemską noc, aż po Golgotę, wpisując się w Boże dzieło odkupienia. Prośmy Maryję, aby zbawienie ofiarowane każdemu z nas przez Jej Syna nie zostało zmarnowane.

  W Nowy Rok nie będzie Mszy św. o godz. 19.30

  2. W Betlejem aniołowie głosili chwałę Boga i „pokój ludziom dobrej woli”. Maryja, wydając na świat Syna Bożego, staje się Królową Pokoju. Dlatego dzisiejsza uroczystość Bożej Rodzicielki z inicjatywy papieża Świętego Pawła VI (list z 1967 r.) jest obchodzona jako Światowy Dzień Modlitw o Pokój. Świat i ludzkość ciągle potrzebują pokoju. A my, jako powołani do głoszenia światu Chrystusowej Ewangelii, nie szczędźmy czasu i serca na modlitwę w tej intencji przez wstawiennictwo Maryi – Jej niczego Bóg nie odmawia.

  3. Dzisiaj za publiczne odmówienie lub odśpiewanie hymnu „O Stworzycielu, Duchu, przyjdź” można uzyskać odpust zupełny. Wszyscy potrzebujemy Bożej pomocy, Bożej łaski, skorzystajmy więc z tego daru Kościoła.

  4. W liturgii Kościoła przeżywamy tajemnice okresu Narodzenia Pańskiego. W piątek, 3 stycznia, wspominamy Najświętsze Imię Jezus. U św. Łukasza czytamy: „Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię, nadano Mu imię Jezus, którym Je nazwał anioł, zanim się poczęło w łonie [Matki]” (2,21). Choć jest to dowolne liturgiczne wspomnienie, tego dnia do codziennej modlitwy dołączmy choćby kilka wezwań z Litanii do Imienia Jezus.

   

  5. Przypominam, że w tym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca – dzień szczególnego dziękczynienia za dar Eucharystii i kapłaństwa oraz modlitwy o nowe powołania do służby w Kościele także z naszej wspólnoty parafialnej; pierwszy piątek miesiąca – dzień Komunii Świętej wynagradzającej Bożemu Sercu za wszystkie grzechy nasze i świata, oraz pierwsza sobota miesiąca – dzień naszego oddania Niepokalanemu Sercu Matki Bożej. Serdecznie zapraszam na adorację w naszej Bazylice w piątek po Mszy św. o godz. 1200. W sobotę po wieczornej Mszy św., różaniec przy Wystawionym Najświętszym Sakramencie

  6. Nowy Rok jest dla nas wielką tajemnicą. Nie wiemy co nas w nim spotka. Wiemy ile za nami, a co nas czeka – to może wiedzieć jedynie Pan Bóg. Jesteśmy w pełni świadomi zadań, których trzeba będzie się podjąć. Zawsze rodzi się obawa, czy podołamy, czy nie zabraknie sił i zdolności…Pragnę wszystkim Drogim Parafianom i Gościom, życzyć szczęśliwego Nowego Roku 2020. Niech Bóg obdarza wszystkim swoim błogosławieństwem i potrzebnymi darami, pokojem i miłością. Choć Nowy Rok to niewiadoma to jedno jest pewne – nie jesteśmy sami, z nami jest Bóg, a On jest Panem historii i czasu. Niech nas wszystkich wspiera, prowadzi bezpiecznymi drogami oraz chroni od zła i niebezpieczeństw.

 • Ogłoszenia Duszpasterskie Św. Rodziny 29 grudnia 2019

  Dodano: 28 grudnia 2019 r.

  ŚWIĘTEJ RODZINY: JEZUSA, MARYI I JÓZEFA                            29 grudnia 2019

  OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

  1. Dzisiejsza, ostatnia niedziela 2019 roku, jest świętem Świętej Rodziny Nazaretańskiej: Jezusa, Maryi i Józefa. Wpatrując się w Świętą Rodzinę, łatwiej zrozumiemy nasze powołanie do życia w rodzinie. Ona jest wzorem dla naszych rodzin. Pamiętajmy, że zadaniem każdego chrześcijanina jest przede wszystkim troska o własne zbawienie. Dla wszystkich powołanych do życia małżeńskiego i rodzinnego ta troska wyraża się poprzez dobre i przykładne, godne życie w rodzinie i poprzez rodzinę. Prośmy Pana Boga, aby w tych niełatwych czasach i  mimo zagrożeń nasze rodziny stawały się prawdziwym domowym Kościołem. Pamiętajmy, że kochające się i przykładnie żyjące polskie rodziny mają być solą dla ziemi. Zawierając autentyczną przyjaźń ze Świętą Rodziną, uczmy się sztuki budowania więzi w oparciu o prawdziwą miłość.

  2. Zbliża się koniec roku kalendarzowego 2019. Podobnie jak wszystkie ostatnie lata był brzemienny w wydarzenia w Kościele powszechnym i naszej lokalnej wspólnoty, w naszej Ojczyźnie i w naszych rodzinach. Warto pochylić się nad radościami, sukcesami, ale także nad najtrudniejszymi momentami i doświadczeniami tego czasu.

  3. We wtorek, 31 grudnia, po Mszy św., nabożeństwa dziękczynno-przebłagalnego w naszej Bazylice, które będziemy celebrowali o godz. 1800, podziękujemy Bogu – dobremu Ojcu, za miniony czas i za otrzymane dobro. Przeprosimy za popełnione grzechy. Będziemy również prosić o błogosławieństwo nad nami, naszymi rodzinami i nad naszą Ojczyzną. Za publiczne odśpiewanie hymnu „Ciebie, Boga, wysławiamy” podczas tego nabożeństwa będzie można uzyskać odpust zupełny.

  4. W nadchodzącym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca – dzień, w którym modlimy się o liczne i święte powołania kapłańskie i zakonne; pierwszy piątek miesiąca – czyli szczególna okazja do pojednania się z Panem Bogiem i braćmi, oraz pierwsza sobota miesiąca – dzień poświęcony Niepokalanemu Sercu Maryi Panny. Okazja do spowiedzi świętej pierwszopiątkowej w podczas Mszy św. odprawianych w naszej Bazylice.

  W sobotę Msza św. o godz. 800 intencja mszalna: Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy nasze i całego świata. Po wieczornej Mszy św., przy Wystawionym Najświętszym Sakramencie różaniec św.

  5. W najbliższą środę, 1 stycznia, z Maryją – Bożą Rodzicielką wejdziemy w Nowy Rok Pański 2020. Tego dnia w szczególny sposób będziemy modlili się o pokój na świecie. Porządek Mszy Świętych w naszej Bazylice jak w każdy dzień świąteczny: z wyjątkiem godziny 1930 tej Mszy św., nie będzie.

  6. W naszej parafii odwiedziny duszpasterskie – kolędę, rozpoczniemy 2 stycznia po Nowym Roku. Pamiętajmy, że chrześcijanin przyjmujący kapłana daje świadectwo swojej przynależności do Kościoła. Przeżywajmy odwiedziny kolędowe w duchu bożonarodzeniowej radości, w duchu modlitwy i serdecznej rozmowy z duszpasterzem. Plan kolędy znajduje się na stronie internetowej bazyliki i w gazetce.

 • Wizyta Duszpasterska 02 - 18. 01. 2020 r

  Dodano: 28 grudnia 2019 r.

  Wizyta duszpasterska 2020 r.

  Kolęda 02 stycznia 2020 r.

  Wiosenna 2 (1 – 216) godz. 1600 rozpoczęcie kolędy numery mieszkań

     (217 – 260) ok. godz. 1800/1830

  Kolęda 03 stycznia 2020 r.

  Wiosenna 3 (1 180) godz. 1600  rozpoczęcie kolędy

  Wiosenna 1 rozpoczęcie kolędy ok. 1800

  Kijowska 11 (1 – 60 )godz. 1600  rozpoczęcie kolędy

  Kolęda 04 stycznia 2020 r.

  Kijowska 11 (61 – 360) godz. 1500 rozpoczęcie kolędy

  Kolęda 07 stycznia 2020 r.

  Kijowska 11 (361 – 430) godz. 1600 rozpoczęcie kolędy

  Markowska 6 (1 – 253) godz. 1600 rozpoczęcie kolędy

  Markowska 10 ok. godz. 1800 rozpoczęcie kolędy

  Kolęda 08 stycznia 2020 r.

  Markowska 12, 14 godz. 1600 rozpoczęcie kolędy

  Markowska 18A godz. 1600 rozpoczęcie kolędy

  Ząbkowska 33, 35 ok. godz. 1800

  Ząbkowska 37, 38, 39, 39A godz. 1600 rozpoczęcie kolędy

  Kolęda 09 stycznia 2020 r.

  Ząbkowska 41, 50, 50A  godz. 1600 rozpoczęcie kolędy

  Nieporęcka 4, 6, 8, 10, 12, 14 godz. 1600 rozpoczęcie kolędy

  Białostocka 36, 46 godz. 1600 rozpoczęcie kolędy

  Korsaka 7 rozpoczęcie ok. godz. 1800

  Tarchomińska 1,2,3,4,5

  Kolęda 10 stycznia 2020 r.

  Tarchomińska 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 rozpoczęcie godz. 1600

  Ząbkowska 40 (161 – 180) rozpoczęcie godz. 1600

  Tarchomińska 15 rozpoczęcie o. godz. 1800

  Kolęda 11 stycznia 2020 r.

  Ząbkowska 40 ( 1 – 160) rozpoczęcie o godz. 1500

  Radzymińska 2, 8 rozpoczęcie o godz. 1500

  Kolęda 13 stycznia 2020 r.

  Korsaka 1 ( 1 – 253) rozpoczęcie o godz. 16.00

  Kolęda 14 stycznia 2020 r.

                          Korsaka 6 ( 1 – 155)

                          Białostocka 48, 

                          Ząbkowska 54,

   Radzymińska 10,12 ( zainteresowanych kolędą prosimy o kontakt telefoniczny 22 – 518 – 61 – 00 centrala domu zakonnego; 22 – 518 – 61 – 35 kancelaria parafialna, lub w zakrystii bazyliki po Mszach św. niedzielnych)

  Kolęda 15 stycznia 2020 r.

              Radzymińska 16, 29, 29a, 32. 34

              Radzymińska 35, 37, 47, 52, 52a

              Radzymińska 36/38/40

              Radzymińska 53, 56, 55/57

  Kolęda 16 stycznia 2020 r.

              Radzymińska 54/58 (1 – 99)

              Radzymińska 59, 59a, 60

              Radzymińska 60/66 (1 – 99)

  Kolęda 17 stycznia 2020 r.

              Radzymińska 61, 63

              Radzymińska 68/72 (1 – 132)

              Jadowska 5,5a, 7

              Michałowska 3,4,6, 8.10 (ok. godz. 18.00)

  Kolęda 18 stycznia 2020 r. godz. 1500

  Grajewska 2, 3, 4, 5, 7, 9, 6/8, 13,15,19,21

  Otwocka 16

  Zachariasza 2/4


 • Ogłoszenia Duszpasterskie - Boże Narodzenie 2019

  Dodano: 24 grudnia 2019 r.

  NARODZENIE PAŃSKIE                                                                            25 grudnia 2019

  OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

  l. „Dziś narodził się nam Zbawiciel”. Przyszedł po to, aby przywrócić naszą więź z Panem Bogiem. Ta dobra nowina przynosi radość ludziom wszystkich czasów. Dodaje otuchy i wlewa nadzieję także w nasze serca, w czasie, kiedy tak wielu ludzi pogrążonych jest w nocy braku nadziei, zwątpienia i lęku o przyszłość. Pełni wiary i radości świętujemy ten szczególny czas Bożego Narodzenia. Niech te święta dla wszystkich Drogich Parafian i Gości będą pełne Bożego błogosławieństwa i miłości, którą przynosi ze sobą Syn Boży. Niech Boża radość i miłość wypełniają kolejne dni naszego świętowania i całą naszą, nieraz trudną, codzienność.

  2. Tą nocną Mszą Świętą zwaną Pasterką rozpoczęliśmy liturgiczny okres Narodzenia Pańskiego, niezwykle bogaty w znaki Bożej obecności, który będzie trwał do niedzieli Chrztu Pańskiego, 12 stycznia.

  3. W Boże Narodzenie Msze św., w naszej Bazylice i w Sanktuarium o godz. 8.30; 10.00; 11.30; 13.00 i o 18.00

  4. W drugi dzień świąt Bożego Narodzenia Msze św., o 7.00; 8.30; 10.00; 11.30; 13.00 i 18.00

  5. Starajmy się kontemplować radosną tajemnicę narodzin Syna Bożego. Zachęcam wszystkich, zwłaszcza dzieci, do gromadzenia się przy betlejemskim żłóbku, aby wspólnie śpiewać piękne polskie kolędy i pastorałki. Niech rozbrzmiewają one także w naszych domach, podczas świątecznych spotkań z najbliższymi – nie wstydźmy się tej pobożności, jest ona przecież wyrazem naszej wiary.

  6. W przyszłą niedzielę, 29 grudnia, przypada święto Świętej Rodziny Nazaretańskiej: Jezusa, Maryi i Józefa. Przez wstawiennictwo Świętej Rodziny będziemy prosili o świętość i pokój w naszych rodzinach. Niech każda rodzina z naszej wspólnoty parafialnej będzie solą dla ziemi.

  7. Serdeczne podziękowania kieruję do moich Współbraci kapłanów, za długie godziny spędzone w konfesjonale. Dziękuję wszystkim, którzy pomagali w przygotowaniu do Świąt  Bożego Narodzenia. Panią i Panom za pomoc w sprzątaniu Bazyliki, obsadzanie choinek Panu Tadeuszowi, za dekoracje na choinkach, przygotowanie żłóbka S. Marcie i Panu Bogusławowi. Ekonomowi naszej wspólnoty zakonnej za troskę przy zakupie kwiatów do Bazyliki. Niech Dobry Bóg obdarzy wszystkich łaskami i darami z nieba.

 • Ogłoszenia Duszpasterskie IV Niedziela Adwentu 22 grudnia 2019

  Dodano: 22 grudnia 2019 r.

  CZWARTA NIEDZIELA ADWENTU                                        22 grudnia 2019

  OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

  1. W najbliższych dniach będziemy przeżywali uroczystość Narodzenia Pańskiego.

   2. Liturgiczny obchód pamiątki narodzenia Chrystusa rozpoczniemy od Pasterki, czyli Mszy Świętej sprawowanej o północy z wtorku, 24 grudnia, na środę, 25 grudnia. Wcześniej w naszych domach, wspólnotach rodzinnych zadbajmy o tradycyjną, chrześcijańską oprawę wigilijnej wieczerzy. Niech to będzie okazja, może jedyna w roku, do pojednania, zgody, wyciągnięcia przyjaznej dłoni do kogoś spośród bliskich, znajomych, w sąsiedztwie. Niech wigilijnej wieczerzy towarzyszą wspólna modlitwa, lektura fragmentu Pisma Świętego o narodzeniu Zbawiciela świata (Ewangelia wg św. Łukasza), łamanie się opłatkiem, wspólny śpiew kolęd i pastorałek. Nie podawajmy na wigilijny stół alkoholu, tradycyjnie zachowajmy też wstrzemięźliwość od potraw mięsnych.

  3. Zapraszam do udziału w Pasterce w naszej parafialnej świątyni. Tak czynili nasi ojcowie i my chcemy być wierni tej tradycji. Radośnie i we wspólnocie uczcijmy przychodzącego Pana. Msze Święte w dzień Bożego Narodzenia i w drugi dzień świąt jak w każdą niedzielę. Nie będzie Mszy św.. w pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia o 7oo rano i o godz. 1930 w pierwszy i drugi dzień Świat Bożego Narodzenia.

  4. Zachęcam do przystąpienia do spowiedzi św. Kościół przychodzi nam z pomocą jako szafarz Bożego miłosierdzia. Pamiętajmy, że nasza życiowa droga wiedzie ku ostatecznemu spotkaniu z Bogiem – Sprawiedliwym Sędzią.

  W naszej Bazylice okazja do przedświątecznej spowiedzi świętej wigilię od godz. 700 i 800 podczas Mszy św., i od godz. 900 - 1400

  5. W poniedziałek i we wtorek o godz. 700  ostatnie Roraty. Wszystkich parafian zachęcam do licznego udziału w tej Mszy Świętej wotywnej. Zakończenie nowenny do Bożego Narodzenia po Mszy św. o godz. 1200

  6. Kancelaria parafialna nie będzie czynna we wtorek 24 grudnia i w piątek po Świętach. Sprawy losowe może załatwić z kapłanem po Mszach św. sprawowanych w Bazylice.

  7. Wizytę duszpasterską zwaną kolędą rozpoczniemy po Nowym Roku.

  8. Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej W zakrystii możemy nabyć książki, które reklamował ks. Stefan nasz adwentowy rekolekcjonista.

   

 • Katyń pamiętać, zrozumieć Moskwę

  Dodano: 22 grudnia 2019 r.

  Katyń pamiętać, zrozumieć Moskwę

  Z takim celem wyruszymy autokarem w maju na 7-dniową pielgrzymkę z Bazyliki. Wspominamy jeszcze rozmach i przepych zabytków Petersburga. A jaka jest Moskwa? To właśnie chcemy poznać. Do Moskwy dotrzemy po wcześniejszej modlitwie nad grobami naszych rodaków w Katyniu? Czy to pomoże, czy też może przeszkodzi w zrozumieniu Moskwy? To też zadanie od odrobienia.

  Ramowy program naszego pielgrzymowania uwzględnia następujące wydarzenia:

  11 maja - poniedziałek

  Godz. 600 – zbiórka uczestników na placu ks. Lauferskiego przed Bazyliką i wyjazd do Mińska (Białoruś).

  Godz. 1530 – planowany przyjazd do Mińska, zakwaterowanie. Zwiedzanie Mińska. Msza św. obiadokolacja. Czas wolny.

  12 maja – wtorek

  Godz. 730 – wyjazd do Katynia (Rosja), miejsca rozstrzelania i pogrzebania polskich żołnierzy przez wojska radzieckie. Liczba ofiar – 21 768 osób. Czas na osobistą modlitwę. Oddanie hołdu pomordowanym za Polskę, złożenie wieńca i Msza św.

  Odjazd na nocleg do Smoleńska. Wycieczka objazdowa. Obiadokolacja.

  13 maja – środa

  Godz. 730 – wyjazd ze Smoleńska do Moskwy

  Godz. 1400 – planowany przyjazd do Moskwy, zakwaterowanie i wyjazd na zwiedzanie Moskwy (Panorama Kremla, Plac Czerwony, Góry Leninowskie, katedra). Msza św., obiadokolacja i czas do własnej dyspozycji.

  14 maja – czwartek

  Godz. 730 – śniadanie

  Godz. 830 – zwiedzanie Moskwy: Kreml – kiedyś siedziba carów, obecnie prezydenta Rosji, największy na świecie dzwon – Car, armata „Car-Puszka”z 1586 r. – 40 ton wagi, „Car Kołokoł” z 1735 r.  o wadze 200 ton, budynki rządowe, itd.

  Po Kremlu zwiedzamy Galerię Trietiakowską. Dzień kończymy Mszą św. i obiadokolacją.

  15 maja – piątek

  Godz. 730 – śniadanie i wyjazd do Zagorska. Zwiedzamy największy męski klasztor Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej – Ławrę Troicko-Siergiejewską z relikwiami założyciela. Ławrę założono w 1345 r.

  Powrót do Moskwy. Zwiedzamy Panoramę Bitwy pod Borodino (114 m długości, 14 m wysokości). Msza św. Obiadokolacja.

  16 maja – sobota

  Godz. 630 – śniadanie i wyjazd do Baranowicz lub Mińska. Obiadokolacja.

  17 maja – niedziela

  Godz. 730 – śniadanie i wyjazd kierunku Warszawy. Po drodze zwiedzamy Kosowo lub Brześć.

  Godz. 2000 – planowany przyjazd do Warszawy

  Koszty: 760 zł + 250€. Jest to opłata za autokar, ubezpieczenie, pilota, hotele, parkingi, drogi, przewodnicy z językiem polskim i wyżywienie (śniadanie + obiadokolacja).Fakultatywnie bilety wstępu do muzeów – 90€.

  Organizatorem pielgrzymki jest Biuro Turystyki PHZ ZY-GRO. Udział w pielgrzymce można zgłaszać bezpośrednio do organizatora (tel. 600 090 231 lub 22/828 20 60, e-mail: zyggro@wp.pl), u wikarego z Bazyliki (tel. 504 778 503) lub w kancelarii parafialnej.

   

   

 • Rekolekcje w Bazylice 15 - 17 grudnia 2019 r

  Dodano: 16 grudnia 2019 r.

  Rozkład rekolekcji

  Niedziela 15 grudnia 2019 r.

  Msze św. z kazaniami rekolekcyjnymi, jak w kazdą niedzielę

  Poniedziałek 16 grudnia 2019

  Msze św. o godz. 7.00 roraty, 12.00 i 18.00

  Wtorek 17 grudnia 2019

  Msze św. o godz. 7.00 roraty12.00 i 18.00

  Spowiedź święta podczas Mszy św. sprawowanych w Bazylice i Sanktuarium.

  Rekolekcje prowadzi ks. Stefan Czermiński kapłan diecezji katowickiej - Moderator diecezjalny Rodzin Nazaretańskich

  W zakrystii można nabywać książkę, którą napisał ks. Stefan pt. "Tylko dla Łajdaków".

  ZAPRASZAMY!!!

   

 • Ogłoszenia Duszpasterskie III Niedziela Adwentu 15 grudnia 2019

  Dodano: 14 grudnia 2019 r.

  TRZECIA NIEDZIELA ADWENTU                                          15 grudnia 2019

  OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

  1. Przeżywamy dzisiaj trzecią niedzielę adwentu. Rozpoczynamy doroczne rekolekcje adwentowe, które prowadzi ks. Stefan Czermiński z diecezji katowickiej. Serdecznie Go witamy w naszej parafii i życzymy asystencji Ducha świętego na czas rekolekcyjnych zamyśleń.

  2. Jutro w poniedziałek 16 grudnia rozpoczynamy nowennę do Bożego Narodzenia. Nowenna będzie odprawiana codziennie o godz. 1730 w kaplicy. Serdecznie zapraszamy!

  3. W tym tygodniu, od wtorku, rozpoczniemy okres bezpośredniego przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego. Zastanówmy się, jak przeżywamy ten święty czas? Może to właściwy moment na korektę naszego postępowania, na pojednanie się z Panem Bogiem i bliźnimi przez szczerą spowiedź. Kościół przychodzi nam z pomocą jako szafarz Bożego miłosierdzia oraz przez piękno i bogactwo adwentowej liturgii. Wykorzystajmy ten czas na szczególne pogłębienie więzi z domownikami oraz z naszym Kościołem parafialnym, w którym uczymy się przyjaźni z Panem Bogiem, aby dalej w niej wzrastać, dojrzewać i dzielić się nią z innymi.

  4. Trzecią niedzielę Adwentu nazywamy niedzielą Gaudete – „Radujcie się!”, od słów z Listu Świętego Pawła do Filipian (Flp 4,4-5): „Radujcie się zawsze w Panu, raz jeszcze powtarzam: radujcie się! Pan jest blisko”. Dlatego też w dzisiejszej liturgii zamiast fioletowych pojawiły się szaty różowe.

  4. Dzisiaj rozpoczynamy też kwartalne dni modlitw o chrześcijańskie życie rodzin. Nie lekceważmy współczesnych zagrożeń i zorganizowanych ataków wrogów rodziny. Jest ona przecież pierwszym, podstawowym i naturalnym środowiskiem chrześcijańskiego wychowania i przekazywania wiary. Trosce o trudną codzienność naszych rodzin niech towarzyszy modlitwa, także ta wspólnotowa domowego Kościoła.

  5. W poniedziałek i we wtorek kancelaria nie będzie czynna losowe sprawy można zgłaszać po Mszach św. odprawianych w Bazylice lub proszę zgłaszać na portierni domu zakonnego.

  6. W najbliższy wtorek przypadają 83. urodziny papieża Franciszka – w osobistych modlitwach polecajmy jego osobę i posługę Bożej Opatrzności, aby prowadził bezpiecznie Kościół przez niespokojne współczesne czasy.

  7. W środę zapraszam na Nowennę do Matki Bożej Wspomożenia Wiernych połączoną z Eucharystią o godz. 1800. Dzięki „fiat” Maryi na świat przyszedł nasz Zbawiciel, aby otworzyć nam bramy nieba. W Jej szkole uczymy się zasłuchania w Boży głos, wypełniania woli Bożej, i to nie dla własnej chwały, lecz po to, aby objawiła się miłosierna miłość naszego niebieskiego Ojca.

  8. Przygotowując się do świąt Bożego Narodzenia, pamiętajmy o naszych chrześcijańskich i narodowych tradycjach. Niech nie zabraknie w naszych domach pobłogosławionego wcześniej w kościele wigilijnego opłatka i płonącej świecy Caritas. Miejmy wrażliwe i otwarte serca. Wielu chciałoby wykreślić z nich Pana Jezusa, a święta ograniczyć do rozrywki i stołu.

  9. Przed świętami Bożego Narodzenia zazwyczaj myślimy też o świątecznych prezentach, zwłaszcza dla dzieci. Zwyczaj ten ma swoje religijne uzasadnienie. Może wyrażać wszelkie dobro, jakie Jezus Chrystus przyniósł całej ludzkości. Nie zapominajmy przy tej okazji o dzieciach, którym może od lat nikt nie daje świątecznych upominków. Zechciejmy je dostrzec wokół siebie i poszerzyć swoje serca. Pan Jezus zapewnia: „Coście uczynili jednemu z tych najmniejszych, Mnieście uczynili”. Radość tych dzieci będzie dla nas najlepszą zapłatą.

  10. Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej.

 • Ogłoszenia Duszpasterskie Druga Niedziela Adwentu 08.12. 2019 r

  Dodano: 7 grudnia 2019 r.

  NIEPOKALANE POCZĘCIE NAJŚW. MARYI PANNY                  8 grudnia 2019

  DRUGA NIEDZIELA ADWENTU

  OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

  1. Mimo przypadającej dziś drugiej niedzieli Adwentu, zgodnie z dekretem watykańskiej Kongregacji Kultu Bożego, w Kościele w Polsce obchodzimy uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, która przypada 8 grudnia. Wyraża ona wiarę Kościoła w to, że Maryja, wybrana na matkę Syna Bożego, jako jedyna z ludzi została poczęta i urodziła się bez zmazy grzechu pierworodnego. Ta wiara zawsze towarzyszyła wierzącym i przejawiała się w różny sposób, np. w naszej polskiej tradycji w tak chętnie śpiewanych „Godzinkach o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny”.

  2. Dzisiejsza niedziela jest jednocześnie szczególnym – już dwudziestym z kolei – Dniem modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie. Do puszek przed wyjściem z Bazyliki składamy ofiary na pomoc Kościołowi w byłych krajach Związku Sowieckiego. Polecam ten ważny cel ofiarności Parafian.

  3. Z Maryją podążamy adwentową drogą, przygotowując się na przyjęcie niezwykłego daru – narodzenia Bożego Syna, naszego Odkupiciela, który na nowo otwiera nam bramy nieba. Nie zmarnujmy tego daru i w trosce o zbawienie własnej duszy wsłuchajmy się w to, co podpowiada nam służebnica Pańska. Pamiętajmy o codziennie sprawowanej w naszej Bazylice Mszy Świętej roratnej o godz. 7oo i o adwentowej spowiedzi św. Nie odkładajmy tego na ostatnią chwilę – niech Pan narodzi się w pełni przede wszystkim w naszych czystych sercach. Niech to będzie czas naszej wewnętrznej, duchowej mobilizacji do odnowy więzi z Panem Bogiem i bliźnimi.

  4. W następną niedzielę będziemy przeżywać doroczne adwentowe rekolekcje. Tak układajmy nasze zajęcia, aby znaleźć czas na zamyślenie rekolekcyjne i spowiedź świętą. Rekolekcje poprowadzi ks. Stefan Czermiński z diecezji katowickiej.

  5. W tych dniach wspominamy bolesne doświadczenia z naszej najnowszej historii (13 grudnia 1981 roku wprowadzono stan wojenny, a 16 grudnia tego roku dokonano pacyfikacji kopalni „Wujek” na Śląsku). Święty Jan Paweł II ciągle przypominał: „[…] ogromna jest cena, jaką zapłacił naród polski za niepodległość, za prawo do istnienia jako państwo. Przechowujmy w sercach tę świadomość i niech ona stanie się zachętą do głębokiej refleksji o Polsce, nad tym, jaką była, jaką jest i jaką powinna być”.

  6. W zakrystii możemy nabyć opłatek na stół wigilijny i świecę Caritasu.

  7. Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej.

Liturgia

Dekret Arcybiskupa Henryka Hosera

Tygodnik Idziemy

Tygodnik Gość Niedzielny

Radio Warszawa 106,2 FM
Kontakt
Nasza parafia
ul. Kawęczyńska 53
03-775 Warszawa
 (+48) 22 818-65-51 (centrala)
 (+48) 22 619-58-03 (kancelaria)
email:  kancelaria.nsj@gmail.com
Ogłoszenia parafialne
Msze święte
Nabożeństwa
Kancelaria
Kontakt