roku.
Strona główna | Kontakt
Sakrament Małżeństwa

Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu. (KKK, Pallottinum 1994, s. 379).

Procedura przygotowująca do przyjęcia sakramentu małżeństwa:

  1. Narzeczeni mając zamiar zawrzeć sakramentalny związek małżeński winni zgłosić się w kancelarii na trzy miesiące przed planowanym ślubem, wcześniej rezerwując datę i godzinę ślubu.
  2. Zgłaszając się winni posiadać świadectwo chrztu świętego (nie starsze niż trzy miesiące) z zaznaczeniem, że jest wydane do ślubu kościelnego.
  3. Nieco później biorą zaświadczenie z USC o stanie wolnym obojga kandydatów (gdyż zaświadczenie to jest ważne tylko 3 miesiące).
  4. Na świadectwie chrztu powinna być adnotacja o przyjęciu sakramentu bierzmowania (jeśli jej brak, należy uzyskać taką w parafii, w której przyjęto sakrament bierzmowania).
  5. Przed zawarciem związku małżeńskiego należy ukończyć kurs przedmałżeński i odbyć 3 indywidualne spotkania w Poradni Rodzinnej.
  6. Na podstawie świadectw chrztu świętego zostanie spisany protokół przedślubny oraz zostaną wygłoszone zapowiedzi. Strona, która nie jest z naszej parafii otrzyma dokument z prośbą o wygłoszenie zapowiedzi w swojej parafii.
  7. Po spisaniu protokółu przedślubnego należy przystąpić dwukrotnie do sakramentu pojednania.
  8. Po wygłoszeniu zapowiedzi w parafii narzeczonego(-nej) należy dostarczyć zaświadczenie o tym fakcie do naszej kancelarii.
  9. W dniu ślubu dostarcza się do zakrystii kartki świadczące o spowiedzi.
Zasadą ogólnie przyjętą jest, że sakrament małżeństwa przyjmuje się w parafii narzeczonej ewentualnie w parafii narzeczonego. Gdyby jednak zaistniały warunki wskazujące na potrzebę zawarcia tegoż sakramentu poza własną parafią, wówczas należy uzyskać zgodę swego proboszcza lub licencję.

Liturgia

Dekret Arcybiskupa Henryka Hosera

Tygodnik Idziemy

Tygodnik Gość Niedzielny

Radio Warszawa 106,2 FM
Kontakt
Nasza parafia
ul. Kawęczyńska 53
03-775 Warszawa
 (+48) 22 818-65-51 (centrala)
 (+48) 22 619-58-03 (kancelaria)
email:  kancelaria.nsj@gmail.com
Ogłoszenia parafialne
Msze święte
Nabożeństwa
Kancelaria
Kontakt