roku.
Strona główna | Kontakt
Sakrament Chrztu Świętego.

Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania: "Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie". (Katechizm Kościoła Katolickiego, Pallottinum 1994, s. 298).

Informacja dla pragnących ochrzcić dziecko:

 1. Chrzty w parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Warszawie odbywają się w każdą drugą i czwartą niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o godz. 13:00.
  W przypadku innego terminu lub problemów wynikających z sytuacji Rodziców – należy termin ustalić z księdzem Proboszczem w kancelarii.
 2. Nie przyjmujemy chrztów dzieci ze związków niesakramentalnych Rodziców spoza naszej parafii (obowiązek chrztu dzieci w tej sytuacji spoczywa na parafii miejsca zamieszkania)
 3. Sakrament chrztu jest udzielany dzieciom, których Rodzice aktualnie mieszkają na terenie naszej parafii (osoby spoza parafii, które z ważnych powodów chciałyby ochrzcić dziecko w naszym kościele powinny przedstawić zgodę na chrzest wydaną przez swoją parafię).
 4. Najpóźniej dwa tygodnie przed chrztem należy zgłosić się do kancelarii z odpisem aktu urodzenia dziecka. Na tej podstawie zostanie spisany akt chrztu dziecka.
 5. Przynajmniej jedno z Rodziców musi wyrazić zgodę na chrzest;
 6. Konferencja dla rodziców i chrzestnych przed chrztem dziecka odbywa się w sali 132 (wejście przez portiernię) w każdą pierwszą środę miesiąca o godz. 19.00. Obecność Rodziców i Chrzestnych obowiązkowa.
 7. Dziecko powinno mieć jednego lub parę rodziców chrzestnych, czyli osoby wyznaczone przez Rodziców, które będą mogły uczestniczyć w pełni w obrzędach chrztu oraz będą wspierać Rodziców w staraniach o to, by ich dziecko doszło do wyznawania wiary i wyrażało ją życiem;
 8. Chrzestny musi spełniać następujące warunki:
  • mieć ukończone 16 lat;
  • być praktykującym katolikiem, który przyjął sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego: chrzest, Eucharystię i bierzmowanie;
  • prowadzić życie zgodne z wiarą (nie może być to być osoba, która żyje w związku niesakramentalnym lub konkubinacie)
  • przedstawić zaświadczenie wydane przez parafię miejsca zamieszkania, że może być dopuszczona do godności chrzestnego; zaświadczenie to należy dostarczyć najpóźniej w dniu chrztu świętego (praktyka jednak wskazuje, że powinno być ono przedstawione w kancelarii).
 9. W dniu chrztu należy przybyć do kościoła ok. 15 minut przed Uroczystością celem złożenia podpisów w księgach metrykalnych.
 10. Należy przygotować i przynieść świecę chrzcielną oraz białą szatę dla swojego dziecka.
 11. Przed chrztem zarówno Rodzice jak i Rodzice chrzestni powinni przystąpić do sakramentu pojednania.
 12. W czasie Mszy św. należy przystąpić do Komunii św. Dobrze jest ofiarować tę Komunię w intencji dziecka.
 13. Dobrym zwyczajem jest zamówienie Mszy św. w intencji dziecka w rocznicę Chrztu św.

Rzeczy potrzebne do chrztu:

 • BIAŁA SZATA- ozdobna biała szatka, którą dziecko otrzymuje bezpośrednio po chrzcie - symbolizuje, że po chrzcie stało się nowym stworzeniem, oczyszczonym z grzechu i przyoblekło się w Chrystusa; rodzice i chrzestni mają troszczyć się by tę nową godność dziecko zachowało nieskalaną aż po życie wieczne; na szacie może być wypisane imię dziecka oraz data chrztu;
 • •ŚWIECA CHRZCIELNA- zapalana po chrzcie na znak, że ochrzczony stał się dzieckiem światłości.

Liturgia

Dekret Arcybiskupa Henryka Hosera

Tygodnik Idziemy

Tygodnik Gość Niedzielny

Radio Warszawa 106,2 FM
Kontakt
Nasza parafia
ul. Kawęczyńska 53
03-775 Warszawa
 (+48) 22 818-65-51 (centrala)
 (+48) 22 619-58-03 (kancelaria)
email:  kancelaria.nsj@gmail.com
Ogłoszenia parafialne
Msze święte
Nabożeństwa
Kancelaria
Kontakt