roku.
Strona główna | Kontakt
Sakrament Bierzmowania.

Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do "sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego", którego jedność powinna być zachowywana. Należy zatem wyjaśnić wiernym, że przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. Istotnie, "przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób, jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej". (KKK, Pallottinum 1994, s. 311) W naszej parafii przyjęcie tego sakramentu dokonuje się w I klasie szkoły ponadgimnazjalnej. Dekretem Księdza Arcybiskupa (z dnia 23.08.2011) w całej naszej Diecezji przygotowanie do sakramentu bierzmowania trwa dwa lata i rozpoczyna się w III klasie gimnazjum. Bierzmowanie odbywa się co roku.

Aby przyjąć sakrament Bierzmowania należy:
  1. Uczestniczyć w przygotowaniu do tego sakramentu - poprzez katechezę w grupach, udział w coniedzielnej i świątecznej Mszy św. oraz przez comiesięczną spowiedź św.
  2. Przedstawić wyciąg z aktu chrztu świętego.
  3. Uczęszczać na katechezę w ramach zajęć szkolnych i zachować tamże odpowiednią postawę.
  4. Osoby spoza parafii muszą przedstawić zgodę własnej parafii na przyjęcie sakramentu bierzmowania w parafii Najświętszego Serca Jezusa w Warszawie .

Liturgia

Dekret Arcybiskupa Henryka Hosera

Tygodnik Idziemy

Tygodnik Gość Niedzielny

Radio Warszawa 106,2 FM
Kontakt
Nasza parafia
ul. Kawęczyńska 53
03-775 Warszawa
 (+48) 22 818-65-51 (centrala)
 (+48) 22 619-58-03 (kancelaria)
email:  kancelaria.nsj@gmail.com
Ogłoszenia parafialne
Msze święte
Nabożeństwa
Kancelaria
Kontakt